Vi behöver satsa mer på

brottsförebyggande åtgärder

Inget barn ska behöva växa upp i en miljö där de från tidig ålder blir indragna i kriminella gäng i stället för att leka, lära och ha en meningsfull fritid.

Därför är det viktigt att samhället träder in i ett tidigt skede för att bryta mönster, stötta föräldrar och sätta in riktade insatser för att fånga upp och hjälpa de barn och ungdomar som riskerar att hamna på glid. Vi behöver också säkerställa att alla elever klarar av skolan och får det stöd de behöver för att göra det.

Det brottsförebyggande arbetet måste få ökad prioritetet och samverkan stärkas mellan olika aktörer såsom polis, kommun, region, näringsliv och civilsamhället.

Poliser som arbetar nära kommuninvånarna bygger förtroende och skapar trygghet. Det är också viktigt att få hela rättskedjan fungera, från anmälan till dom. Förtroendet för rättsväsendet behöver byggas upp och hela rättskedjan stärkas så att fler brott klaras upp och brottsutsatta får upprättelse.