ADHD-test är inte rätt väg att gå

Debattens vågor går höga om hur man ska kunna stötta barn i utsatta områden. Det senaste förslaget från (M) att alla barn i dessa områden ska ADHD-testas på BVC är nog det mest hårresande förslaget. Det tyder både på stor okunskap om NPF och en människosyn som vi från Centerpartiet inte delar. ADHD är inget virus som sprider sig i vissa områden som går att screena och medicinera bort, utan här behövs helt andra insatser. 

Centerpartiet tror på varje människas kraft och förmåga att själv forma sin egen framtid. Att leva i socioekonomisk utsatthet påverkar dock allt i livet, från barn och människors hälsa till skolresultat, inkomst, jobb och utsatthet för kriminalitet.

Åtgärder för att minska utanförskapet är därför av yttersta vikt. Vi kan inte bara skrapa på ytan och tro att problem löses bara genom att sätta fler diagnoser och ge fler mediciner. Vi måste stärka lokalsamhället från grunden. Det handlar om tidiga förebyggande insatser från mödravården via BVC, förskolan, skolan, elevhälsan och socialtjänsten. Genom att stärka familjen och föräldrarna från start skapar vi bättre förutsättningar för hela livet. Vi måste också aktivt motverka bostadssegregationen, vilket är grunden till skolsegregationen.

Skolan är en av grundstenarna för att ge alla barn de förutsättningar som behövs för att kunna förverkliga sina drömmar och bygga sin framtid. En fungerande skolgång och att gå ut skolan med godkända betyg är en av de starkaste skyddsfaktorerna för att må bra och kunna leva ett gott liv som vuxen. Det finns väl belagd forskning kring detta.

Centerpartiets målbild är att alla barn får gå i en skola där de får lyckas, att alla skolor och utbildningar håller en hög kvalitet. Barn är olika och har många olika behov. För Centerpartiet är det självklart att varje elev ska få det stöd just den behöver för att lyckas i skolan. Där förutsättningarna är sämre behövs mer resurser för att lärarna ska kunna göra ett bra jobb.  Vi behöver exempelvis stärka lärarnas kompetens att möta elever med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Allt för många barn har under åren missats och missuppfattats, det behöver vi ändra på. Dessutom, en skola som är bra för barn med NPF är en skola som är bra för alla barn.

Att samhället är tryggt och säkert är en grundpelare i samhällskontraktet. Den viktigaste faktorn för att stoppa rekryteringen till kriminaliteten är förebyggande insatser. Det finns ett tydligt samband mellan kriminalitet och en problematisk uppväxt. Vi behöver därför bygga ut det förebyggande arbetet för att tidigare kunna ge rätt insatser som gör att unga väljer en annan bana än den kriminella. 

Alla barn ska få växa upp under goda förhållanden. Det är Centerpartiets absoluta prioritet i allt vi arbetar för. Vi är övertygade om att tidiga, förebyggande insatser är det bästa för att ge barn rätt chanser att lyckas i livet. Det handlar exempelvis om att utöka det välfungerande hembesöksprogram som finns idag till att gälla fler familjer. Hembesöksprogrammet som genomförs i samarbete mellan region och kommun ger enligt forskning många fördelar. Barnet får en mer komplett skolgång, behöver färre besök i akutsjukvården och även föräldrarna i lägre grad har försörjningsstöd efter några år. Samarbete mellan vård, skola, polis och socialtjänst måste stärkas och göras enklare.

Slutligen behöver vi stärka såväl barn- och ungdomspsykiatrin som den nära vården, särskilt i områden där fler har större behov. Köerna till BUP behöver arbetas bort och alla ska ha en fast läkare på sin vårdcentral som de känner, har förtroende för och som har tid att ta emot när det behövs. 

Det är genom tidiga förebyggande insatser och tillit vi kommer tillrätta med dagens problem, för de förtjänar att tas på betydligt större allvar än så som debatten förs idag. 

Christine Lorne (C) sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm

Gustav Hemming (C) gruppledaren Region Stockholm.

Michaela Haga (C) Distriktsordförande Stockholms län 

Johan Krogh (C) 1:e vice distriktsordförande i Stockholms län

Patrik Buddgård (C) 2:e vice ordförande Stockholms län

Alireza Akhondi (C) Riksdagsledamot 

Aphram Melki (C), riksdagsledamot Stockholms län

Kerstin Lundgren (C) Riksdagsledamot

Karin Fälldin (C) Ledamot regionfullmäktige 

Henrik Eriksson (C) Ledamot regionfullmäktige

Anna Lasses, (C) kommunalråd Solna, riksdagskandidat

Tomas Selin (C)  kommun- och riksdagskandidat Huddinge kommun 

Magnus Persson (C) kommunalråd Solna

Emma Eide (C) Nacka kommun

Ann-Christin L Frickner (C) kommunalråd Upplands Väsby 

Malin Forsbrand (C) Kommunstyrelsens ordförande Vaxholms kommun

Raili Nilsson, (C) gruppledare Salems kommun 

Lucas Johannesson (C)  regionkandidat, Danderyd

Petri Salonen (C) kommunalråd Haninge Kommun 

Isa Wiman, gruppledare (C) Österåkers kommun

Maria Gard Gunster (C) kommunalråd Nynäshamns kommun

Ove Wallin (C) kommunalråd Ekerö kommun

Per Lodenius, (C) kommunalråd Norrtälje kommun

Björn Furugren Beselin (C) gruppledare Vallentuna 

Dag Ahlse, (C) kommunalråd Botkyrka kommun

Jonas Riedel (C) kommunalråd Sollentuna kommun

Kristina Lång (C) kommunalråd Värmdö kommun

Gill Brodin (C) gruppledare Sigtuna kommun

Stefan Bergström (C) kommunalråd Sundbyberg

Mattias Peterson Ersoy (C) kommunalråd Upplands-Bro

Annika Nordgren (C) kommunalråd Täby

Margareta Palmberg (C) Ledamot utbildningsnämnden Nacka