Ny mittenkoalition för Region Stockholm


Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet presenterade under fredagen sin gemensamma plattform för Region Stockholm.

Partierna har enats kring att en mittenkoalition är det bästa för att Stockholmsregionen ska fortsätta vara en öppen, grön, jämlik och företagsam region. Regionen står inför tuffa ekonomiska
tider och behöver sätta invånarnas behov först. Partierna är därför överens om att det behövs en ny riktning.

Centralt i plattformen är att sjukvården måste få de förutsättningar som krävs för att kunna garantera en behovsstyrd och tillgänglig vård genom hela vårdkedjan. Vårdtillgången ska bli mer jämlikt fördelad.
Koalitionen menar att förtroendet för Region Stockholm måste återupprättas för att fler ska välja regionen som arbetsgivare.

Vidare menar koalitionen också att Stockholmsregionen är avgörande i Sveriges gröna omställning. Fler måste därför ges möjlighet till att ställa bilen samt resa kollektivt och klimatsmart i hela regionen.
Koalitionen också vill växla upp arbetet med det regionala utvecklingsansvaret för att tillsammans med kommunerna stärka den gröna omställningen och kraftsamla mot bostadsbrist, elbrist och kompetensbrist för innovation, fler jobb och företagande.

- Stockholmsregionen förtjänar ett inlyssnande styre som ser möjligheter i alla våra invånare, företag och länsdelar. Vår koalition tar den gröna omställningen på allvar. Vi är också väldigt glada att nu inleda en historisk satsning på vårdcentralerna som navet i vården, där alla ska ha en fast läkare, säger Gustav Hemming (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Stockholm.

 

Läs mittenkoalitionens politiska plattform här>> , 236.5 kB.