En skola för livsresor - C skärper politiken

Ett par veckor har gått sedan Centerpartiets partistämma. En stämma som gav en tydlig riktning för Centerpartiet med skarpare utbildningspolitik, en klimatpolitik som ger effekt och får med sig hela befolkningen samt en politik som ger levande lokalsamhällen oavsett om du bor i Stockholms skärgård, i landsbygden eller i Stockholms förorter.

Vi ska satsa på första linjens försvar för att få ett samhälle som håller ihop. Därför är stämmans inriktning på en välfungerande skola där elever inte slås ut så viktig. En skola där alla elever kan göra sin livsresa är avgörande för ett tryggt samhälle på lång sikt.

Vi har skärpt vår politik där skolor som inte levererar kvalitet inte ska få ta ut vinst, där ersättningen till skolorna bättre ska spegla skolans kostnader exempelvis för behov av individuella anpassningar samt även fungera för de små skolorna. Vi behöver få en mer likvärdig skola, idag skiljer sig behörigheten till gymnasiet i Stockholms län från 79,7 % i Norrtälje till 98 % i Danderyd. Behörigheten måste bli hög i hela länet och med de förslag stämman beslutat om kan vi nå dit.

I klimatpolitiken har Tidöpartierna havererat. Centerpartiets program för en folkrörelse för klimatet pekar ut en annan riktning där vi både kan rädda klimatet och stoppa orimliga kostnadsökningar. Här finns Centerpartiets förslag om tanka svenskt med biobränsle, stöd till köp av både nya och begagnade elbilar och att det ska bli lättare att få fram ny energi där vi inte ställer energislag mot varandra utan skapar tydliga spelregler och en långsiktighet.

Centerpartiet i Stockholms län drev på hårt för ytterligare underlätta för solenergin, du ska kunna sätta upp solenergi enkelt oavsett var du bor och i vilken form. Vi fick bra gehör på stämman.

I landsbygdsprogrammet togs flera beslut för att vård och skola ska finnas nära medborgarna och att det ska bli lättare att starta företag som skapar levande samhällen i hela landet.

Vill du vara med i arbetet för att förverkliga detta? Bli medlem i Centerpartiet! Swisha 150 kronor tillsammans med personnummer och mejladress till 123 421 85 33

Patrik Buddgård

Distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län