För ett grönare, friare och tryggare europa

Centerpartiet lanserar sitt valprogram för EU-valet 2024: För ett grönare, tryggare och friare Europa

Centerpartiet är redo att ta Europa in i en ny era med sitt nyligen lanserade valprogram inför EU-valet 2024. Under förtroenderådet hade distriktet en aktiv roll och lyckades skärpa flera viktiga politiska frågor, bland annat fiskepolitiken för att rädda fisken i Östersjön, politiken för rent dricksvatten och stärkandet av rättigheter för HBTQI-personer i Europa.

Högprioriterade politiska åtgärder för en grönare och tryggare Europa:

  • Ett grönare EU: Genom att dra in EU-finansiering om klimatmål inte nås, utfasning av fossila bränslen för energiproduktion till 2035, samt strängare fiskeregler för att rädda Östersjön och främja sund matproduktion.
  • Tryggare Europa: Genom att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, reformera tullunionen, intensifiera arbetet mot sexhandel, öka stödet till Ukraina och skydda integriteten kopplat till artificiell intelligens (AI).
  • Skydd av den inre marknaden: Sverige tjänar årligen 300 miljarder kronor på tillgången till den inre marknaden - nästan sju gånger så mycket som Sveriges medlemsavgift. Detta måste skyddas och främjas.
  • Fokus på frihet och integritet: Genom att ge rätt till abort i hela EU, skydda den nationella kompetensen och stärka demokratilåset.

 Nu är det dags att övertyga våra medborgare om att Centerpartiet är det rätta valet för att säkra en hållbar och trygg framtid för oss alla.

Läs mer om vårt valprogram och hur du kan engagera dig på vår hemsida och i våra sociala mediekanaler.