En grön röst för medmänsklighet

Den 19 september är det kyrkoval för alla medlemmar i Svenska kyrkan. Centerpartiet ställer upp i kyrkovalet med engagemang och hjärta för att vi vill vara med och ta ansvar för Svenska kyrkan som en öppen demokratisk folkrörelse där medmänsklighet och framtidstro står i centrum. 

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone


Centerpartiet vill ha en öppen folkkyrka med lokal förankring. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid.

För de som är utsatta, ensamma eller på flykt ska kyrkan vara en förebild och en trygg famn. Svenska kyrkan behöver tydligt bemöta främlingsfientlighet, vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap. En röst för Centerpartiet i kyrkovalet är därför en tydlig röst för demokratiska värderingar och tron på alla människors lika värde.

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en levande folkkyrka med många kanaler ut till Sundbybergsborna och med inkluderande verksamheter som gudstjänster, kyrkomusik och arbetet med barn, ungdomar, vuxna och äldre samt med en stark vilja att arbeta socialt bland de svagaste i samhället. Centerpartiet vill också att Svenska kyrkan i Sundbyberg ska vara en föregångare i arbetet för att skapa en hållbar miljö där gröna alternativ alltid prioriteras. Vi värnar också betydelsen av våra kyrkorum och vår begravningsplats som platser för att finna lugn och ro mitt i vår brusande stad.

Centerpartiet vill att Svenska kyrkan i Sundbyberg under mandatperioden 2022 – 2025 ska:

  • Vara en öppen och demokratisk folkkyrka där alla känner sig välkomna och sedda
  • Arbeta för alla människor lika värde oavsett kön, funktionsvariationer, sexuell läggning, boende, etnisk och social bakgrund
  • Slå vakt om de kyrkobyggnader och andra lokaler inklusive inventarier, som församlingen har idag
  • Bruka och inte förbruka jordens resurser genom att verka för en hållbar miljö och sträva efter gröna alternativ
  • Värna om begravningsplatsens betydelse i grönstråket Lötsjön, Golfängarna och Rissne ängar, i Sundbybergs stadsmiljö
  • Ge människor ljus och hopp i en mörk tid och en mörk värld

 

Gustaf Öbrink, gruppledare för Centerpartiet i kyrkofullmäktige


 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.