Ett levande torg mitt i vår stad

Som ansvariga för stadsmiljöfrågor så arbetar vi i Centerpartiet för att levandegöra våra offentliga miljöer. Sundbybergs torg är en plats som under 2016 sett både Food trucks och italiensk matmarknad. Nu i december har torget (bilden), liksom Stationsgatan och tunneln under järnvägen, också fått ny julbelysning i samarbete mellan staden och Stadskärneföreningen.

Vi arbetar också för att göra Sundbybergs torg grönare och det planeras nu för flera saker som kommer hända under nästa år. Annat som är på gång är att staden under 2017 kommer placera ut fler av de solcellsförsedda klimatsmarta papperskorgar som redan finns på en del ställen i centrum och att staden kommer förbättra städningen i centrum med en elefantsopsug.

Dessutom kommer det att bli en Håll Sundbyberg rent-kampanj under 2017. Om vi tillsammans hjälps åt att hålla vår stad ren så kan vi använda ännu mer pengar till insatser för att höja trivseln och göra så att staden upplevs tryggare.

Vad vill du ska hända på torget och på andra offentliga ytor? Hör av dig med dina förslag!​