80% föredrar ett grönt Kymlinge!

Centerpartiet har i år genomfört en opinionsundersökning i Ursvik och Brotorp om Kymlinge. 500 personer tillfrågades bland annat ”Föredrar du att hela Kymlinge fortsätter utvecklas till ett tillgängligt grönområde, i stället för att den norra delen bebyggs?”. 80% svarade ja på den frågan. Ett mycket starkt stöd således för den linje som också Centerpartiet drivit i flera decennier.

Fakta om Kymlinge:

  • Namnet Kymlinge kommer från kummel, som betyder hög av stenar/gravröse.
  • Det har genom åren föreslagits olika typer av bebyggelse i Kymlinge. Allt ifrån statliga ämbetsverk och ishockeystadion till bostäder.
  • Igelbäckens naturreservat bildades 2005 och sträcker sig utmed Igelbäcken genom både Sundbyberg​ och Solna.
  • Sundbybergs gällande översiktsplan från 2013 pekar inte ut Kymlinge som ett förändringsområde utan hela området har fortsatt status som grönområde.
  • Kommunfullmäktige beslöt i december 2014 enhälligt att utöka det befintliga Igelbäckens naturreservat som omfattar ungefär två tredjedelar av Kymlinge. Det arbetet pågår.