Vi sundbybergare behöver våra grönområden!

Många av er som bor i Ursvik och Brotorp har flyttat dit för att bo nära naturen. Att närheten till Kymlinge på ett positivt sätt bidragit till att man flyttat till nuvarande bostad svarade 45% ja på i vår opinionsundersökning; samtidigt uppgav två tredjedelar att de själva eller någon i deras familj regelbundet vistas i Kymlinge.

Efter att vi i Centerpartiet slagits för vårt enda stora grönområde i flera decennier är vi självklart mycket glada också för att hela 80% föredrar att hela Kymlinge utvecklas till ett tillgängligt grönområde.

I framtiden kommer ett grönt Kymlinge behövas än mer. Vi närmar oss nu 48 000 invånare i Sundbyberg och den senaste befolkningsprognosen visar på 83 000 invånare år 2030. Det blir alltså än viktigare framöver att säkerställa att vi, förutom att skapa en tätbebyggd stad med höga urbana kvaliteter, också har gröna stråk med möjligheter till både friluftsaktiviteter och rekreation. Det är därför vi i Centerpartiet alltid står upp för att vi sundbybergare behöver våra grönområden.

Jag och andra centerpartister har flera gånger varit och träffat boende i både Ursvik och Brotorp. Vi vill att du ska veta att vi finns till för dig och vi finns bara ett telefonsamtal eller ett mejl bort. Välkommen att höra av dig!