Snart naturreservat vid Lötsjön

Centerpartiet gick till val på att göra Lötsjön och Golfängarna till kommunalt naturreservat.

Nu är förslaget med vilka gränser som naturreservatet ska ha ute på samråd och alla kan lämna sina synpunkter fram till den 31 augusti.

Naturreservatet föreslås bli 27 hektar stort inklusive Lötsjön och det ligger helt på Sundbybergs stads egen mark. Det slutgiltiga beslutet fattas i början av år 2018.