Staden köper Ahlby säteri

Kommunfullmäktige beslöt den 29 maj att staden köper Ahlby säteri, som ligger mitt i Lilla Alby ovanför Stamgårdsparken.

Ahlby säteri byggdes på 1620-talet med en tillbyggnad från början av 1800-talet och är således äldre än Rissne gård, som byggdes 1648.

I köpet ingår bland annat porträtt av ursprungsägarna Gustav Persson Natt och Dag samt Christina Ulfsparre. Ahlby säteri är en stor kulturskatt som staden nu ska förvalta och tillgängliggöra.