Vi gör Sundbyberg ännu bättre tillsammans med dig

Det är mycket som är på gång i Sundbyberg just nu.

Mellan 2020 och 2028 kommer järnvägen genom centrala Sundbyberg att läggas ner i två tunnlar. I Rissne, Hallonbergen och Ör kommer centrumanläggningarna att få rejäla och välbehövliga ansiktslyft samtidigt som flera tusen nya bostäder skapas.

Västra Ursvik kommer inom något år att börja byggas med plats för över 4 000 bostäder. Samtidigt dras den nya tvärspårvägen fram genom Ursvik och Rissne med trafikstart år 2021 mellan Kista och Sickla. I slutet av 2017 kommer också hela området runt Enköpingsvägen att gå ut på programsamråd och åtminstone 6 000 bostäder samt 10 000 arbetsplatser kan skapas där.

Sundbyberg är verkligen en stad med både unika förutsättningar och utmaningar och det är de beslut vi nu tar som kommer att skapa framtidens Sundbyberg. De hus som byggs ska stå i minst 100 år och inte bara erbjuda bostäder, arbetsplatser eller service, utan också passa in och stärka den stadsmiljö de ska finnas i. Det är därför med stor ödmjukhet som vi i Centerpartiet tar oss an uppgiften för att hela tiden försöka göra Sundbyberg ännu bättre.

Vi utgår ifrån visionen om 8 80-staden. Bygger vi en stad som är bra för både 8-åringar och 80-åringar så tror vi att vi också skapar en stad som är bra för alla. Vi behöver en infrastruktur där alla trafikslag får sin egen plats så att det är lika tryggt och enkelt både att cykla till skolan som att gå på fredade trottoarer.

Vi behöver också ytterligare stärka våra gröna miljöer, vattenmiljöer och offentliga mötesplatser för att erbjuda en mångfald av nära upplevelser till alla som bor och verkar i vår stad.

Detta arbete vill vi göra tillsammans med dig och alla andra sundbybergare. Har du idéer eller förslag för att göra vår stad ännu bättre är du alltid välkommen att höra av dig.​​