Storsatsning på cyklister och gående

Vi gör nu en storsatsning på både cyklister och gående med tio respektive fyra miljoner kronor per år de närmaste åren.

Målet är att skapa en bättre infrastruktur för att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö både för fotgängare, rullstolsburna och cyklister.

Vi fortsätter också skapa nya cykelparkeringar, framför allt i kollektivtrafiknära lägen. Staden kommer också köpa in en sopsaltningsmaskin för att hålla gång- och cykelvägar snö- och isfria på vintern utan att behöva använda sand.

Sundbyberg blev precis medlem i Svenska Cykelstäder - en förening bestående av kommuner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Som ett led i att ansöka om medlemskap har Sundbyberg antagit målet att andelen cykling ska vara 15 % år 2025 (9 % 2016).