Utsläppsfria fordon 2020

Senast år 2020 ska Sundbybergs stads egna fordon vara utsläppsfria.

Arbetet med att kontinuerligt byta ut stadens fordon till utsläppsfria har pågått sedan 2013 och staden har nu flera elfordon i sin ägo.

Det senaste året är Sundbyberg den kommun i Sverige som har gjort störst förbättringar av fossilfria transporter. Detta enligt rapporten Miljöfordonsdiagnos 2017 som är en granskning av kommuner och landstings fordonsflottor ur energi- och klimatperspektiv.

Staden har sedan 2014 en solcellsladdplats nära Stadshuset i Hallonbergen och vi planerar nu för etablering av fler laddplatser i publika lägen i staden. Energi- och klimatrådgivningen kan också hjälpa bostadsrättsföreningar med tips hur man kan installera laddplatser.