Sundbyberg ska vara landets klimatsmartaste stad

Genom att Sundbyberg är den stad i Sverige som är mest tätbefolkad så har vi unika förutsättningar att vara ett klimatsmart föredöme.

För att leva upp till detta vill Centerpartiet göra allt för att ta tillvara de möjligheter det medför med många människor på liten yta.

För några år sedan tog Centerpartiet initiativ till att staden köpte ett eget vindkraftverk. Över hälften av den el som stadens verksamheter använder produceras nu av vårt eget vindkraftverk som står i Fröreda vindpark i Hultsfreds kommun i Småland och resterande del köps in som grön el. Vi har sett till att stadens byggnaders tak inventerats samt att de nu kommer att få solceller och att bygglov för solceller på privata fastigheter blivit avgiftsbefriat.

För några år sedan införde vi kravet på att stadens egna fordon kontinuerligt ska bytas ut till utsläppsfria fordon och det arbetet ska vara slutfört år 2020. Vi kommer under det här året få flera laddstolpar på plats på offentliga parkeringar med målet att det ska finnas laddstolpar i alla stadsdelar inom något år. Samtidigt är det glädjande att sundbybergsborna i flera undersökningar tillhör Sverigetoppen i att köpa miljöbilar.

Även i byggandet vill vi att Sundbyberg ska vara ett föredöme. Centerpartiets mål är därför att minst hälften av allt som byggs i Sundbyberg i framtiden ska byggas i trä. Trä är en oändlig råvara och den koldioxid som lagras i träd under tiden de växer sedan stannar kvar i de träprodukter som tillverkas. Att bygga i trä kräver betydligt färre transporter samt mindre energiåtgång under byggtiden än betonghus; dessutom är trähus lättare och de ger också ett mycket bra inomhusklimat.

Sundbyberg är redan ett föredöme med trähusen vid Bällstaviken och kommande trähusbyggnation både i Ör, Hallonbergen och Rissne. Vi vill nu ta ytterligare kliv framåt och i samarbete med nationell och internationell forskning satsa på träbyggnation i stor skala.

Centerpartiet vill göra Sundbyberg till landets klimatsmartaste stad genom att:

  • Alla kommunala fastigheter ska vara självförsörjande på el.
  • Samtliga kommunala fordon ska bli utsläppsfria och laddstolpar ska finnas på offentliga parkeringar i alla stadsdelar.
  • Minst hälften av allt som byggs i Sundbyberg ska byggas i trä.