Vi vill lyfta fram Sundbybergs historia

Sundbyberg är landets snabbast växande stad. Just därför tycker vi i Centerpartiet att det är extra viktigt att också bevara och stärka vår historia, och att låta det nya möta det gamla.

Det finns tre historiska byggnader av olika karaktär runt om i vår stad som vi både vill lyfta fram, renovera och hitta nya användningsområden för:

Ahlby säteri i Lilla Alby är stadens äldsta byggnad då bottenvåningen byggdes redan år 1624. 2017 köpte staden in byggnaden, som skötts om minutiöst av privatpersonen Lennart Ehrenlood sedan han köpte huset 2001. Med köpet ingick också en hel del av den konst som Lennart köpt in, med bland annat porträtt på originalägarparet Erik Jöransson Tegel och Magdalena Dantzeville.

Dahlska villan, eller Villa Annefrid som den också heter, ligger på Stationsgatan precis vid tunnelbanenedgången. Den byggdes någon gång 1875 - 1880 av Sundbybergs grundare Anders Petter Löfström och är det äldsta bevarade huset i centrala Sundbyberg. Fastigheten skänktes av Adda Dahl till staden och drätselkammaren (nutidens kommunstyrelse) beslutade den 9 november 1943 att rekommendera “att stadsfullmäktige måtte mottaga gåvan”. I dag har Sundbybergs Idrottsklubb kanslilokaler i villan, men vi vill skapa nya lokaler för dem vid idrottsplatsen i stället. Då kan Dahlska villan tillgängliggöras för till exempel kafé och utställningslokal för Sundbybergs stadsmuseum och parken runt omkring skulle kunna utvecklas till en grön oas mitt i staden.

Stora Ursviks gård byggdes 1873 på samma plats där det redan varit bebyggelse i århundraden. Gården har nu stått igenbommad i många år och det är verkligen på tiden att renovera byggnaden och göra den till en samlingsplats för Ursviksborna.

För alla dessa tre byggnader vill vi börja med dialoger i de olika stadsdelarna för att lyfta fram goda förslag från dig och andra sundbybergare.

Centerpartiet vill lyfta fram stadens historia genom att:

  • Tillgängliggöra Ahlby säteri med guidade visningar och skapa en levande park med möjlighet för till exempel kafé och stadsodling.
  • Öppna upp Dahlska villan och utveckla trädgården till en grön oas mitt i staden.
  • Renovera och tillgängliggöra Stora Ursviks gård.