Gör Förvaltaren till en stark bostadsbyggaraktör

Centerpartiet vill utveckla Förvaltaren till en stark bostadsbyggaraktör som framför allt bygger efter det behov som finns, och inte bara för efterfrågan. 

Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag Förvaltaren har sedan Rissne byggdes klart på 1980-talet bara byggt runt 300 lägenheter. Samtidigt har flera tusen lägenheter blivit ombildade till bostadsrätter vilket bidragit till att det nu råder en god mångfald av både hyresrätter och bostadsrätter i alla de stadsdelar som en gång bara såg Förvaltarens hyresrätter.

Förvaltaren äger mark i flera stadsdelar. Vi vill därför att bolaget bygger bostäder både i centrala Sundbyberg, Rissne, Hallonbergen, Ör och Ursvik. Centerpartiet vill också att Förvaltaren ska vara ledande på innovativa bostadslösningar med god arkitektur och samtidigt vara ett föredöme för klimatsmart byggnation. 

Satsa på en mångfald av olika bostadslösningar och aktörer!

Förutom Förvaltaren vill Centerpartiet se en mångfald både av aktörer och av olika bostadslösningar. Mångfald i upplåtelseformer ska premieras i alla nya byggnationer och vi ser gärna till exempel kombolägenheter, studentbostäder samt mellan- och trygghetsboenden för äldre. Vi vill också möjliggöra byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använda en byggnad. Detta är något som använts en hel del i Tyskland.

Centerpartiet ser långsiktigt på all byggnation. De hus som byggs och de miljöer som skapas ska hålla över tid och Centerpartiets mål är att de ska stå i minst 100 år, helst betydligt längre. Allt som byggs i Sundbyberg måste därför stärka stadens värden och samtidigt göra Sundbyberg ännu bättre också för alla oss som redan bor här. 

Centerpartiets viktigaste förslag för mångfald i bostadsbyggandet:

  • Gör Förvaltaren till en stark bostadsbyggaraktör med målet att bygga minst 200 bostäder varje år.
  • Premiera mångfald av upplåtelseformer i alla nybyggnationer.
  • Allt som byggs i Sundbyberg ska stärka stadens värden och samtidigt göra Sundbyberg ännu bättre också för alla oss som redan bor här.