En stad med historien mot framtiden

Sundbyberg har en lång historia som befolkad plats. Det äldsta spåret är den omkring 2 500 år gamla offerstenen i Kymlinge. Runstenen i Råsta och vikingagraven nära Bällstaviken är runt 1000 år gamla och sedan blir spåren allt fler då Sundbyberg blev en jordbruksbygd.

År 1327 nämns Sundbyberg för första gången, då som Sundby. Det var dock först då järnvägen öppnade 1876 som utvecklingen tog ordentlig fart och efter att ha blivit köping 1888 så blev Sundbyberg till sist stad 1927. 

Sundbyberg är alltså en ganska ung stad, men vi har fortfarande många spår av vår historia runt omkring oss, både i form av byggnader och av annat. En del av dessa är redan tillgängliga. Till exempel Rissne gård som byggdes redan 1648 och där driver krögarparet Peter och Marianne restaurang idag. Rissne gård, med bland annat takmålningar i original, är en fantastisk plats där det är lätt att känna sig transporterad bakåt i tiden.

Stadens kanske mest ikoniska byggnad, Vattentornet, stod klar under OS-året 1912. Ivar Tengbom var arkitekten bakom Vattentornet och han har också ritat Konserthuset i Stockholm bland annat. Även i Vattentornet är det numera restaurang. Vattentornet användes bara som vattentorn fram till 1926 då Sundbyberg var med och bildade kommunalförbundet Norrvatten och istället började hämta dricksvatten från samma plats som nu, Görväln i Mälaren.

I Ursvik står kvarnen Stora Stampan. Den är från 1670-talet och är en av Stockholms bäst bevarade väderkvarnar. Från början stod den på Observatoriegatan i Stockholm, men flyttades till Ursvik 1882 och var i bruk till sent 1920-tal. Nu planeras den rustas upp och få nya vingar som ett led i skapandet av en stadsdelspark på Kvarnkullen.

Spruthuset i Duvbo är ett annat exempel på hur en gammal byggnad ger själ och identitet till en stadsdel. Spruthuset byggdes 1903 som förvaringsplats för brandredskap och ägs nu av Duvbo Villaägareförening.

I Kymlinge finns en gammal offerplats från bronsåldern med en offersten som tros vara minst 2 500 år gammal. Stenen har små urgröpta skålar ovanpå och det var där man offrade till fruktbarhetsgudinnan. Skålgroparna trodde man var älvkvarnar, därav också namnet på en av skolorna i Ursvik, Älvkvarnsskolan.

Vid Råsta kulle nära Ör finns en välbevarad runsten. Den ristades av Torgöt Fotsarve under andra hälften av 1000-talet med inskriptionen: “hulmstin × auk × haosui × litu × raisa istain × iftir × iybiurn × faþur sin × auk × kiriþ × ifti” , det vill säga “Holmsten och Hosve lät resa stenen efter Jobjörn, sin fader, och Gyrid efter (honom)”.

Något annat som är välbevarat är milstenen som står vid korsningen Milstensvägen och Gamla Enköpingsvägen, som var landsvägen mot Enköping. Milstenen restes 1777 och markerade en gammal svensk mils avstånd till Stockholm, vilket nu utgör en mil samt 680 meter.

Bilden bredvid visar när Sundbyberg för första gången fick spårvagnsförbindelse. Linje 15 invigdes den 1 april 1922 från Norra Bantorget fram till Sundbybergsgränsen och förlängdes sedan till Esplanaden i Sundbyberg den 1 november 1928. Den 31 augusti 1959 lades senare linjen ner och det dröjde sedan drygt 54 år tills Sundbyberg fick spårvagn igen då tvärbanan mellan Alvik och Solna station trafikstartades under hösten 2013.

Just för att Sundbyberg är landets snabbast växande stad så tycker vi i Centerpartiet att det är extra viktigt att också bevara och stärka vår historia. Därför vill vi satsa på att lyfta fram stadens byggnadshistoria och tillgängliggöra flera historiska byggnader.

Ahlby säteri i Lilla Alby är stadens äldsta byggnad då bottenvåningen byggdes redan 1624 åt Erik Jöransson Tegel. Under 2017 köpte staden in byggnaden och med köpet ingick också en hel del konst, med bland annat 1600-talsporträtt på ett tidigare ägarpar.

Redan i år har det hållits guidade visningar på säteriet och det är en verksamhet vi vill ska fortsätta. Runt byggnaden finns också en stor trädgård med förutsättningar för både kafé och stadsodling.

Stora Ursviks gård byggdes 1873 på samma plats där det varit en gård sedan 1500-talet. Gården, som står precis bredvid den ganska nyligen byggda Kymlingeskolan (2014), har stått igenbommad i många år och det är nu på tiden att renovera byggnaden och göra den till en samlingsplats för både Ursviksbor och andra.

Dahlska villan, också kallad Villa Annefrid, ligger på Stationsgatan precis vid tunnelbanenedgången. Den byggdes senast 1876 av Sundbybergs grundare Anders Petter Löfström och är den enda kvarvarande tidstypiska trävillan i centrala Sundbyberg från slutet av 1800-talet. Villan har använts både som privatbostad, daghem samt tillfälligt stadshus och är nu kanslilokaler.

Enligt donationsbrevet till staden från Adda Dahl 1943 står det att ”I enlighet med min önskan må staden disponera tomterna endast för allmännyttigt ändamål.” Vi vill därför tillgängliggöra Dahlska villan just för allmännyttigt ändamål. Vi vill också att parken runt omkring huset iordningställs som en grön oas mitt i staden.