En trygg ålderdom

Att bli äldre betyder olika saker för olika människor, men oavsett så ska möjligheten till ett gott liv fortfarande finnas.

De äldre i Sundbyberg som behöver hjälp ska ges en god och värdig omvårdnad med en hemtjänst och äldreomsorg som präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande. De äldre ska själva få välja var de vill bo och med vem de vill bo. De ska också få välja hemtjänst och vårdutförare genom att valfrihet bland aktörer, såväl offentliga som privata, garanteras.

Centerpartiet vill än tydligare lyfta fram vardagens hjältar i alla de anhöriga som vårdar sina närstående. De gör enastående insatser. Vi vill därför ge anhöriga vårdare rätt till anhörigbidrag och att de även får en utökad avlastningstid.

Också i våra offentliga miljöer är det viktigt att hela tiden tänka in äldre människors behov så att stadsmiljön är trivsam för alla. Alla våra parker, torg och andra platser ska vara tillgängliga också för äldre och utformas därefter i allt från underlag till aktiviteter.

Den pågående digitaliseringen ska tillvaratas i form av innovativa lösningar så att personalen i hemtjänst och äldreomsorg får mer tid för mänskliga kontakter med alla som behöver hjälp. Vid 85 års ålder ska en förenklad och generös biståndsbedömning träda i kraft. Staden ska också i all sin handläggning av äldres behov vara snabb och effektiv och sätta människan i centrum.

Måltiderna ska tillhöra livets höjdpunkter. Förutom att ge energi och näring så ska arbetet med positiva upplevelser runt måltider stärkas. Dessutom vill vi att minst hälften av all mat också i äldreomsorgen ska vara både ekologisk och närproducerad.

På äldre dagar är det många som har färre sociala relationer än tidigare. Därför är det viktigt att arbeta mot ensamhet. En del ideella föreningar, som till exempel hantverksföreningen Gubbverkstan, gör stora insatser för de äldres sociala behov. Centerpartiet vill ytterligare stötta dessa föreningar för deras viktiga insatser.