Konsten att bevara vår historia

Varje stad har sina eldsjälar, och så även Sundbyberg. En av dem är Lena Löfström. Med ett engagemang utöver det vanliga arbetar hon för att Sundbyberg ska utvecklas i harmoni med sin historia och för att kunskapen om Sundbybergs historia och nutid ska levandegöras för så många som möjligt.​

Lena Löfström har varit Sundbybergs stadsmuseum trogen i 25 år. Som fjärde generationens sundbybergare så månar hon verkligen om sin hemstad, men namnet till trots är dock inte Sundbybergs grundare, Anders Petter Löfström, någon av hennes anfäder.

“Nej, Anders Petter Löfström är min mans farfars far. Däremot så var min morfars far Johan Håkansson glasmästare i Sundbyberg på Sturegatan i slutet av 1800-talet. Min morfar Heribert, som var född 1888, gick i hans fotspår och flyttade in med Håkanssons glas 1912 på Esplanaden och där ligger företaget kvar än i dag”, berättar Lena Löfström.

Lenas mamma föddes 1918 på Vegagatan 16 i en av de så kallade Löfströmvillorna, Villa Olsbo, mitt emot den dåvarande skolan. Villa Olsbo revs sedan 1946 för att göra plats för en modern hyresfastighet som också kom att innehålla ett etablissemang som under många år blev ett starkt varumärke för Sundbyberg; danskrogen Lorry.

Lenas morfar och mormor, Heribert och Sigrid Håkansson i trädgården, Villa Olsbo, Vegagatan 16.

 

“När jag själv föddes så bodde familjen i det först färdiga huset i Storskogen. Vi hade en fantastisk utsikt från 9-10 trappor och jag minns att jag såg när planet med Dag Hammarskölds kista landade på Bromma. En av våra grannar var borgmästare Lindberg, men när han fick lägenhet med den enda balkongen mot Golfängarna i ‘tändsticksasken’ så flyttade han ut”.

Intresset för historia i allmänhet och för Sundbybergs historia i synnerhet är något som alltid funnits hos Lena, som också är engagerad i släktforskning.

“Jag minns när vi med skolan besökte museets föregångare ‘Hembygdsarkivet’ på Järnvägsgatan och lyssnade på Henning Österbergs fantastiska berättelser om Sundbyberg och vår historia. Jag blev sedan tidigt medlem av hembygdsföreningen”.

Lena har också bland annat hunnit med att arbeta som fritidsledare, turistguide i Spanien, lärare i både engelska och SFI samt varit datachef i Sundbybergs stad. Hon har också haft både fosterbarn och chilenska flyktingar boende hemma hos sig och det sociala patoset har också präglat hennes tid på museet, som erbjudit många människor långt från arbetsmarknaden en sysselsättning.

“För mig är det en del av Sundbybergs själ att visa omtanke om varandra och att vi håller ihop, det har kallats Sundbybergsandan. Det är något jag har i ryggmärgen helt enkelt”.

Sedan Sundbyberg blev köping 1888 så har staden nästan hela tiden varit i förändring och den geografiska ytan har också vuxit. Det är en förändring som pågår än i dag. Den nya stadsdelen Västra Ursvik kommer snart att börja byggas, och för framtidens stadsdel Madendalen har kommunfullmäktige antagit ett visionsdokument.

“Sundbyberg har ständigt förändrats sedan Anders Petter Löfström flyttade hit. Det viktiga för mig är att man alltid tänker på hur det blir så bra för sundbybergarna som möjligt med allt som byggs, och att man låter det nya möta det gamla så att man bygger vidare på det Sundbyberg som funnits och finns. Utan att ha en förankring i historien kan man inte förstå nutiden eller ens drömma om framtiden”.

När staden växer utgör Sundbybergs stadsmuseum en stor kunskapsbank både för stadens historia, men också för stadens nutid och framtid.

“Många av de byggherrar och fastighetsaktörer som ska bygga kontaktar oss för att ta reda på mer om den plats där de ska bygga, både för att veta om eventuella behov av sanering efter gamla verksamheter och för att lyfta fram platsens historia. Vi tycker att det är positivt och försöker bistå alla så gott vi kan”.

Sundbybergs stadsmuseum drivs av Sundbybergs hembygdsförening i nära samarbete med Sundbybergs stad och har sina lokaler på Fredsgatan 4. Bland samlingarna finns mycket att uppleva från det Sundbyberg som funnits under snart 150 år, men också väsentligt äldre artefakter som till exempel ett vikingaskelett, Hildur, som hittades då Sieverts kabelverk byggde nytt kontorshus på 1940-talet. Stadsmuseet är väl värt ett besök, både för den som är ny i staden eller för den som redan bott här länge.

“Vi har ungefär 3 000 – 4 000 besökare per år och det är roligt att det är så många skolklasser. Dessutom har vi en hel del forskare varje år som tittar i våra arkiv där det finns massor av information om stadens historia”.

Stadsmuseet har funnits i Sundbyberg sedan 1940-talet och på nuvarande plats sedan 1976. Lena passar på att skicka med en önskan för framtiden.

“Jag hoppas att stadsmuseet kan få en ännu starkare roll och att vårt arbete för att bevara Sundbybergs identitet blir tydligt för alla”, avslutar Lena Löfström.

Anders Petter Löfström – Sundbybergs grundare

Anders Petter Löfström föddes i Stora Harrie i skånska Kävlinge den 3 november 1831 då Karl XIV Johan var Sveriges konung. Han utbildade sig i ekonomi på Orups lantbruksinstitut och gifte sig med Emma 1856. Bilden ovanför visar paret på äldre dar.

När han 1864 arrenderade Sundbybergs gård (byggd 1785), som han sedan köpte loss 1869, ägde han inte bara flera gårdar i landet utan också ett flertal fastigheter inne i Stockholm. Till gården i Sundbyberg hörde mycket mark och Löfström förstod att en järnvägsförbindelse behövdes för att göra Sundbyberg attraktivt. Han köpte aktier i det 1871 bildade bolaget Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar och fick igenom sträckning för den planerade järnvägen genom Sundbyberg istället för Tureberg i Sollentuna.

Löfström hade en dröm om att kunna ge Stockholms arbetare en möjlighet till drägligt boende för en överkomlig penning. Han sålde mark för bostäder och byggde också bostadshus i Sundbyberg då bostadsförhållandena inne i Stockholm vid denna tid var erbarmliga för många. Det skulle vara billigare att köpa ett hus med egen täppa till än att hyra ett rum och eldstad inne i Stockholm var hans tanke. Han började också sälja mark till industrier vilket gjorde att flera vid den tiden stora företag etablerade sig.

Löfström var kommunalstämmans ordförande i början då Sundbyberg blev en egen köping. Han fortsatte också bygga hus. Under 1903 – 1906 uppfördes till exempel omkring 65 hus för 1 – 4 familjer i varje och dessa betalades på 15 år med 85 kronor och 50 öre i kvartalet, vilket motsvarar ungefär 4 700 kronor i dagens pengavärde mätt med konsumentprisindex. Han skänkte också bland mycket annat all mark till gator och torg, idrottsplats, kyrka och skola samt vattenrättigheterna i Bällstaån till den nya köpingen.

Anders Petter Löfström avled den 1 mars 1909 på Sundbybergs gård och han hade då levt i över 78 år och upplevt fem olika kungar på Sveriges tron. Tyvärr så revs Sundbybergs gård 1936 då Marabou (som etablerats i Sundbyberg år 1916) byggde sin laboratoriebyggnad.

Både Löfströms allé och Löfströmsvägen är döpta efter Anders Petter Löfström. Det finns också en byst av Löfström vid trappan upp till Tornparken där Esplanaden byter namn till Vegagatan.

Sundbybergs gård på 1880-talet.

 

Fakta om Sundbyberg

  • Gårdsnamnet Sundby omnämns första gången 1327 och 1775 ändras namnet från Sundby gård till Sundbybergs gård.
  • 1870 får Sundbyberg sin första stadsplan och sex år senare, 1876, invigs Sundbybergs station och järnvägen till Stockholm och Västerås.
  • 1888 skiljs Sundbyberg från Bromma landskommun och blir en egen köping och. Samma år grundas Sieverts kabelverk som blir stadens största arbetsgivare. 1 249 personer bor nu i Sundbyberg.
  • 1909 blir Sundbyberg ett eget pastorat och 1911 invigs Sundbybergs kyrka. Sundbyberg får stadsrättigheter 1927 och befolkningen är då uppe i runt 8 000.
  • 1949 införlivas Duvbo, Ursvik och Lilla Alby i Sundbyberg efter att tidigare ha tillhört Spånga respektive Solna. Det medför att befolkningen ökar till drygt 24 000 invånare.
  • Storskogen byggs på 1950-talet och sedan följer Ör på 60-talet, Hallonbergen på 70-talet och Rissne på 80-talet. Trots det dröjer det till 1987 då befolkningen passerar 30 000 och Sundbyberg inleder det nya milleniet med 33 387 invånare.
  • Från några år in på 2000-talet byggs Stora Ursvik och Brotorp.
  • 2012 passerade befolkningssiffran 40 000 och nu andra halvåret 2018 kommer Sundbyberg upp i 50 000 invånare.