Skapa ett fritidscenter i Milot

Centerpartiet vill den kommande mandatperioden göra en storsatsning i Milo-området i Ursvik för framför allt barn och ungas idrotts- och fritidsliv. I både befintliga och nya byggnader vill vi därför göra plats för olika idrottsaktiviteter och fritidsliv, men också för konstnärs- och hantverksateljéer, kafé, restaurang och verksamheter som till exempel scouter eller naturskola. Vi vill också se en viss bostadsbebyggelse för att det ska finnas människor i området dygnet runt så att området blir tryggare än i dag.

Vi har tillsammans med arkitekten Anders Berensson tagit fram skisser för att visualisera hur delar av området skulle kunna se ut. Milo-området är idag lite av en barriär mot Igelbäckens naturreservat. Det vill vi förändra genom att bryta upp den stora byggnaden ”Hus 77” i två delar och dessutom öppna upp med glasad fasad på delar av byggnaden.

Vi vill också skapa ett naturum med information om Igelbäckens naturreservat. I ett naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig i. I vårt förslag har vi lagt ett naturum i botten av ett utsiktstorn, som skulle ge en fantastisk utsikt över både Kymlinge och Ursvik.

Arbetet med att utveckla Milo-området ska ske i en nära dialog med både dem som bor i Ursvik och i övriga Sundbyberg. Vi ser en stor potential för att skapa ett område med många värden precis bredvid Igelbäckens naturreservat, ett område som ska kunna upplevas som en port till naturen.

Ridhuset på gång

Det är nu flera år sedan beslut togs om ridhus i Milo-området, men staden har fått vänta på klartecken för byggnation sedan Generalläkaren gjort flera markundersökningar för föroreningar. Nu planeras det för fullt och förhoppningsvis tas första spadtaget under 2019.

Ett starkt kultur- och fritidsliv behövs

Ett rikt kultur- och fritidsliv är ett starkt kitt för att hålla ihop människor och för att skapa både ett sammanhang och en delaktighet. Centerpartiet vill arbeta för att ytterligare stärka möjligheterna till ett rikt kultur- och fritidsliv genom att staden är mer proaktiv i att uppmuntra bildandet av nya föreningar.

Det är viktigt att idrotten är tillgänglig för alla barn och unga, oavsett var i staden man bor, om man är tjej eller kille, vilken ekonomi man har samt oberoende av funktionsvariation.

Stadens bibliotek är viktiga platser både för socialt interagerande och för bildning. När den nya skolan i Ursvik byggs vill Centerpartiet att den också ska ha ett bibliotek, och att biblioteket utanför skoltid är tillgängligt för alla andra. Vi vill också stärka digitaliseringen på biblioteken med e-böcker för att uppmuntra läsning bland barn och ungdomar.

Vi vill utveckla arbetet med att låta vår stadsmiljö användas för olika kultursatsningar. Det närmaste året kommer Sundbybergs torg utrustas för fotoutställningar för att kunna levandegöra både stadens historia, samtid och framtid. Vi kommer att fortsätta möjliggöra både temporära och permanenta inslag av kultur runt omkring i vår stad.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla Milo-området till främst ett idrotts- och fritidscenter.
  • Att byggande av ridhuset ges högsta prioritet.
  • Skapa ett bibliotek i den kommande skolan i Västra Ursvik, och tillgängliggöra det för alla utanför skoltid.
  • Möjliggöra både temporära och permanenta inslag av kultur runt omkring i Sundbyberg.