Stadsmiljölyftet ska fortsätta

Med många människor på liten yta är det extra viktigt att ständigt arbeta med att lyfta kvaliteten på våra offentliga platser. Under de senaste åren har det hänt mycket på olika håll i Sundbyberg.

Storskogstorget och Tuvanparken har blivit renoverade och fått nya konstverk. Strandtorget vid Bällstaviken nedanför Tuvanparken har nyskapats. Sundbybergs torg har fått landets enda ljusterapikonstverk ”Ljusduschen”, Hallonbergens centrum har fått en annan fin ljusinstallation och flera pop up-parker har skapats sommartid på olika håll. En helt ny aktivitetsyta har också skapats sommartid på båtuppläggningsplatsen vid Marabouparken.

Också barnens miljöer har fått ett rejält lyft. Flera lekplatser har renoverats och dessutom fått ätbara träd och växter, som till exempel Stamgårdsparken i Lilla Alby, lekplatsen i Duvboparken och Lilla Ursviks lekplats.

Som stadens mittpunkt vill vi att framtidens Sundbybergs torg blir inramat av paviljongsbyggnader med möjligheter till restauranger, kaféer och annat som till exempel utställningslokaler. Torget ska vara både en plats för möten och för vistelse, och där både det väntade och det oväntade kan hända. Vi vill att torget ändrar karaktär efter årstiderna och till exempel flödar av grönska på sommaren medan man på vintern kan åka skridskor på en isbana.

Locket ovanpå järnvägen kommer att ha en yta av ungefär två gånger Mariatorgets storlek. Det vill vi utveckla till en grön promenad med både träd, blomsterplanteringar, kulturinslag, lekplatser, utomhusgym, boulebanor och mycket mer.

Om tio år – ett nytt centrum!

År 2020 påbörjar Trafikverket nedgrävningen av järnvägen i två tunnlar genom centrala Sundbyberg och 2028 beräknas allt vara färdigt. Detta ger oss i Sundbyberg en unik chans att skapa ett helt centrum med ännu bättre kvaliteter än vad som redan finns i dag.

För Centerpartiet är det extra viktigt att utveckla Sundbybergs torg till regionens bästa offentliga mötesplats och att gestaltningen av det nya stationshuset ska spegla stadens historia och byggas efter en arkitekttävling.

För oss är det också viktigt att den fördjupade medborgardialog som har funnits under flera år för nya stadskärnan ytterligare utvecklas och hela tiden är närvarande också nu när planprogrammet går in i detaljplaneskedet. Vi vill också arbeta med digital delaktighet i all stadsutveckling i form av appar och digitala modeller.

Vi vill lyfta fram konsten

Konst i den offentliga miljön är något som tillför staden ytterligare dimensioner och som stärker det visuella intrycket. Stora Ursvik är ett lyckat exempel på hur man integrerat konsten i stadsbyggandet och hur konsten kan ge en starkare identitet till en stadsdel. Förvaltarens ljuskonst på Nybergs torg är ett annat exempel på hur innovativ ljuskonst kan göra stadsmiljön och redan befintliga byggnader vackrare.

Vi vill nu ytterligare lyfta fram konsten i stadsmiljön, men också i våra parker och grönområden. Därför vill vi ha fler konstinstallationer på stadens offentliga ytor och vi vill också att staden tar fram ett program för att levandegöra fasader med till exempel muralmålningar eller ljuskonst. Vi vill också ha mer belysning av träd och natur, vilket också är bra ur ett trygghetsperspektiv.

Centerpartiet vill ge Konstnärsföreningen i Sundbybergs stad chansen att vara med i arbetet att lyfta fram konsten i vår stad. Vi vill också möjliggöra lokaler för konst- och hantverksutställningar till exempel i Milo-området i Ursvik och på Golfängarna. 

Centerpartiet vill:

  • Göra Sundbybergs torg till regionens bästa och mest innovativa offentliga mötesplats.
  • Att locket på järnvägen blir en grön promenad.
  • Utveckla arbetet med delaktighet i stadsutvecklingen med fler digitala verktyg.
  • Att det nya stationshuset ska spegla stadens historia och byggas efter en arkitekttävling.
  • Att staden tar fram ett program för att levandegöra fasader.