Stärk Sundbybergs kontakt med Mälaren

Sundbyberg har ungefär 1,5 kilometer Mälarstrand från det inre av Bällstaviken ut till gränsen med Solna strand. Strandpromenaden längs vår del av Mälaren är ett av de populäraste gångstråken i vår stad och stärktes under 2017 med det nya Strandtorget.

I den inre delen av Bällstaviken invigdes aktivitetsytan Strandliv i början av sommaren med både bordtennis, basket, boule och en cykelbana. Snart kommer också passagen under broarna vid Bällsta bro få ett ordentligt lyft med ny beläggning och ljussättning för att öka tryggheten.

Det är ganska trångt med utrymme längs Strandpromenaden och det är många som både går och cyklar. Det måste därför bli tydligt skyltat att man på denna sträcka cyklar på de gåendes villkor för att minimera olycksrisker.

Sundbybergs båtklubb har ett hundratal båtar som ligger i vattnet längs bryggorna i den inre delen av Bällstaviken sommartid. Vi vill bygga ut fler bryggor i Bällstaviken mot Solnagränsen för att ge mer plats till båtliv, men också för en kafé- och restaurangbåt.

Vi vill också ha en bastuflotte med en nedsänkt pool med färskvatten för att möjliggöra bad. Det ska märkas att Sundbyberg är en Mälarstad!

Centerpartiet vill:

  • Fortsätta utveckla Strandpromenaden till ett av stadens främsta promenadstråk.
  • Skylta tydligt att man cyklar på de gåendes villkor.
  • Bygga ut bryggorna i Bällstaviken för mer vattenkontakt.
  • Ha en bastubrygga med nedsänkt pool för att möjliggöra bad.