Barn ska kunna cykla säkert till skolan

Det finns ett stort engagemang för sin stadsdel i både Ursvik och Brotorp. Ett exempel är Grannsamverkan vars volontärer gör stora insatser för att göra sin stadsdel tryggare.

Jag hade själv förmånen att få åka med en varm sommarkväll i juli och det är just att träffa människor på plats, och att få dela deras verklighetsbilder, som gör arbetet som lokalpolitiker så roligt och utvecklande.

Det är främst människor som skapar trygghet. För att tillvarata olika människors engagemang så vill Centerpartiet skapa ett brottsförebyggande råd där staden tillsammans med polisen, näringslivet och aktörer som just Grannsamverkan kan utbyta erfarenheter och arbeta för en tryggare stad.

En annan trygghetsrelaterad fråga jag engagerat mig i är trafiksäkerheten. Ursvik och Brotorp har den högsta andelen barn i hela kommunen. Efter flera tidiga morgnar då jag träffat olika medborgare och studerat hur fort det ibland körs på gator som leder till och från förskolor och skolor så har vi i det grönblåa styret gjort en hel del trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Jag vet att det finns mer att göra och kommer att fortsätta arbeta med detta.

För mig är det en kvalitetsfaktor att barn i Sundbyberg på ett tryggt och säkert sätt ska kunna ta sig till skolan och till fritidsaktiviteter både genom att gå och genom att cykla. Därför går vi till val på att satsa 100 miljoner kronor på ett mobilitetspaket med både cykelvägar, tryggare gångvägar och säkra skolvägar.

Jag vill avsluta med att tacka för alla trevliga möten och samtal jag haft med många av er i Ursvik och Brotorp de senaste åren. Jag är övertygad om att det är just ditt och mitt engagemang som gör Sundbyberg ännu bättre och känn dig alltid välkommen att kontakta mig.

 

Stefan Bergström

Förstanamn för Centerpartiet i kommunalvalet och landstingsvalet

stefan.bergstrom@sundbyberg.se

0700-87 55 55