Duvmossen behövs för spontanidrott

Centerpartiet gick till val 2014 på att göra Golfängarna och Lötsjön till naturreservat. På nationaldagen i år så hade jag äran att få inviga naturreservatet.

Nu vill vi göra naturreservatet lite större genom att utvidga gränserna för naturreservatet i den sydvästra och sydöstra delen för att säkerställa att ingen randbebyggelse kan ske i dessa delar. Vi vill också utvidga gränsen i nordost upp mot Norra Råstabäcken för att ytterligare värna och stärka den biologiska mångfalden.

Markförhållandena på Duvmossen har undersökts och enligt konsultbolaget Golder Associates rapport 2017 så finns det inga risker för människors hälsa vid nuvarande markanvändning. Vi vill att Duvmossen fortsätter vara en stor grön yta för spontanidrott och med en ny skola på Ekbacken kommer området behövas ännu mer för detta.

På Ekbacken så vill vi också i större grad tillgängliggöra skogsområdet med belysta gångvägar och effektbelysning i naturen.

Ekbacken ska också vara tillgängligt från Järnvägsgatan vid Ekovägen med belyst gångväg.

Det är inte bara stora grönområden som är viktiga. Vi behöver också en omhändertagen närmiljö med grönska. Stadens växthus behöver flyttas under nästa år från Ekbacken nere vid järnvägen då Trafikverket ska börja arbetet med nedgrävningen av järnvägen.

Vi vill att staden även framöver ska ha växthus i egen regi för att kunna fortsätta hålla hög standard i stadens grönska. Vi vill också att den del av växthusen som har perenna växter blir tillgänglig året runt för att kunna erbjuda en plats som är grön också på vintern.

Jag vet att vi behöver våra grönområden och en trygg och trivsam stadsmiljö för att må bra i vår stad. Välkommen att höra av dig med dina idéer och förslag för att göra Sundbyberg ännu bättre!

 

Stefan Bergström

Förstanamn för Centerpartiet i kommunalvalet och landstingsvalet

stefan.bergstrom@sundbyberg.se

0700-87 55 55