Nytt centrum, aktivitetsstråk och tvärbana för Rissne

Centerpartiet och det grönblåa styret tog i slutet av 2017 ett av de senaste årens största beslut då Rissne centrum såldes till fastighetsbolaget Balder.

Det kommer att bli runt 350 nya bostäder och gott om lokaler för handel och service i nya byggnader med en väldigt speciell arkitektonisk karaktär. Vi är glada över denna storsatsning på Rissne centrum. Vi tror också att detta kommer ge nytt liv åt hela Rissne och göra Rissne känt för sin arkitektur.

För oss är det extra viktigt att stadsmiljön i nya Rissne centrum blir trygg och trivsam. Många affärslokaler och annan service i förhöjda bottenvåningar, kombinerat med hög kvalitet på de offentliga ytorna utomhus, kommer skapa förutsättningar för miljöer där människor kan träffas och umgås. Det är i första hand människor som skapar trygghet och med ett folkliv både på dagar och på kvällar blir miljön tryggare.

I våras beslutade Stadsmiljönämnden, som Centerpartiet leder, att starta arbetet med ett grönt aktivitetsstråk från Rissne centrum till Rissne idrottsplats. Målet är att skapa fler ytor för vistelse med både fler sittplatser och mötesplatser samt bättre belysning i kombination med utvecklade gröna ytor med både nya träd, buskar blommor.

Bland det som planeras finns också lekplats för små barn, vattenlek, cykelbana, beachvolleyplan, skateyta och klättervägg. Centerpartiet kommer att prioritera denna satsning och få den på plats så fort som möjligt.

Tvärbanan till Kista kommer att trafikstartas redan om tre år, 2021, och två år senare är sträckan till pendeltågsstationen Helenelund i Sollentuna klar.

Under 2019 kommer det arbetas för fullt med spårdragningen genom hela Rissne, längs Kavallerivägen i söder till Artillerivägen i norr. Tvärbanan kommer bli ett stort lyft för Rissne som då också blir en viktig knutpunkt för byten mellan tunnelbana och tvärbana.