Strandpromenaden ska utvecklas

Strandpromenaden längs Bällstaviken har blommat upp till ett av Sundbybergs populäraste gångstråk sedan byggnationen av bostadshus intill sedan en tid tillbaka är färdig.

I maj 2017 invigde jag det nya Strandtorget med bland annat konstverket som föreställer den på 1950-talet sjunkna lastpråmen, som nu bildat en egen ö, Pråmholmen. Under hösten 2017 blev så den ombyggda Tuvanparken klar och den bildar tillsammans med Strandtorget ett stråk ända från Humblegatan ner till Mälaren.

Just att Sundbyberg faktiskt är en Mälarstad är något vi i Centerpartiet vill utveckla vidare. Vi vill öka kvaliteten på skötseln av hela Strandpromenaden och se fler planteringar med till exempel blommande buskar längs detta stråk. Vi vill bygga ut bryggorna mot Solnagränsen för att möjliggöra fler båtplatser, men vi ser gärna också en bastubrygga med nedsänkt färskvattenpool. Det ska gå att bada i en Mälarstad!

Redan senare i höst kommer det bli ny trygghetsskapande effektbelysning under Bällsta bro, ett projekt staden gör i samarbete med Stockholms stad på andra sidan vattnet. Det kommer också bli ny beläggning under Bällsta bro så att denna del av Strandpromenaden kommer få ett stort lyft.

Strandpromenaden är idag stundtals en trång passage för det flöde av gående och cyklister som passerar där. Det behöver bli tydligare skyltat för att skapa en större trygghet i trafikmiljön. En annan utmaning är den genomfartstrafik som sker på Hamngatan och Humblegatan. Stadsmiljöförvaltningen har här fått i uppdrag av oss i nämnden att utreda trafiksituationen, andelen genomfartstrafik till andra kommuner och återkomma med förslag på lösning.

Välkommen att höra av dig till mig med dina förslag och idéer!

 

Stefan Bergström

Förstanamn för Centerpartiet i kommunalvalet och landstingsvalet

stefan.bergstrom@sundbyberg.se

0700-87 55 55