Tillsammans skapar vi framtidens stadskärna

År 2020, om snart bara ett år, kommer Trafikverket att påbörja arbetet med nedgrävningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg.

Arbetet beräknas ta åtta år och det är därför viktigt med en god information, dialog och planering för att arbetet ska gå så smärtfritt som möjligt.

Den norra tunneln, närmast Järnvägsgatan, byggs först och när den är klar kommer all tågtrafik gå i den tunneln medan arbetet med att göra klart den södra tunneln pågår.

När de två tunnlarna med två spår i varje tunnel är färdiga kommer Sundbybergs centrum för alltid vara helt förändrat och för första gången vara utan en barriär sedan järnvägen invigdes 1876.

Järnvägslocket kommer nu i stället till största delen bli en grön promenad med bland annat möjligheter till uteserveringar, lekplatser, utomhusgym, boulebanor och mycket grönska.

Sundbybergs torg vill vi göra till regionens bästa och mest innovativa offentliga mötesplats. En plats för kultur, möten och händelser, och en plats som förändrar sig efter årstiderna.

I det nya centrum vill vi också återskapa Järnvägsparken som fanns fram till 1960-talet.

En ny station kommer också finnas på plats då nedgrävningen är klar. Centerpartiet vill att gestaltningen av stationen ska spegla Sundbybergs historia och vi ser gärna att gröna miljöer inomhus, som till exempel en vinterträdgård, skapas.

Det är de kommande åren vi fastställer hur Sundbyberg kommer att se ut under många decennier in i framtiden. Det är ett stort ansvar och ett arbete vi vill fortsätta göra tillsammans med sundbybergarna. Under detaljplaneprocesserna ska det därför kontinuerligt ske ett dialogarbete, både med fysiska möten och i digital form med digitala modeller.