Trygga barn gör Sundbyberg ännu bättre

Oavsett förutsättningar ska alla barn ges samma möjlighet till bästa möjliga start i förskolan och skolan.

Centerpartiet vill därför ha fler anställda i skolan så att lärare kan ägna sig åt det de är bäst på – att undervisa. Därför behövs det fler vuxna som till exempel rastvakter och stödpersoner.

Vi vill också se en utökad flerlärarsatsning. Flerlärarsystem innebär att flera lärare ansvarar för varje årskurs och det har höjt resultaten för eleverna där det testats.

Skolan ska vara en trygg plats att gå till och vistas i, oavsett man är elev eller personal. Därför ska nolltolerans mot alla former av mobbning och stökigt beteende råda.

Inga barn ska fara illa i skolan och tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer ska utökas med fokus på psykisk ohälsa. I takt med att Hallonbergen växer vill vi också att det ska planeras för en lågstadieskola i Hallonbergen.

Centerpartiet vill göra en storsatsning med ett fritidscenter för barn och unga i Milo-området i norra Ursvik. I både befintliga och nya byggnader vill vi göra plats för olika idrottsaktiviteter och fritidsliv.

Vi ser gärna också konstnärs- och hantverksateljéer, kafé, restaurang och verksamheter som till exempel scouter eller naturskola. Vi vill också ha en viss bostadsbebyggelse för att det ska finnas människor i området dygnet runt så att det blir tryggare än i dag.

Vi vill också göra det tryggare och säkrare för barn att kunna ta sig till skolan och till fritidsaktiviteter både genom att gå och genom att cykla. Därför går vi till val på att satsa 100 miljoner kronor på ett mobilitetspaket med både cykelvägar, tryggare gångvägar och säkra skolvägar.

Mat och måltider är en viktig del i både förskolan och skolan. Sundbyberg har från 2009 till 2017 ökat andelen ekologisk mat från 9 % till 37 % och vårt mål är att minst hälften av all mat som serveras ska vara både ekologisk och närproducerad under mandatperioden.