Vi vill fortsätta stärka våra gröna miljöer

Centerpartiet gick till val 2014 på att göra Golfängarna och Lötsjön till naturreservat. På nationaldagen i år så hade jag äran att få inviga naturreservatet. 

Nu vill vi göra naturreservatet lite större genom att utvidga gränserna för naturreservatet i den sydvästra och sydöstra delen för att säkerställa att ingen randbebyggelse kan ske i dessa delar.

Vi vill också utvidga gränsen i nordost upp mot Norra Råstabäcken för att ytterligare värna och stärka den biologiska mångfalden.

Örvallen är ett annat område med stor grön potential. Jag är glad att planerna på en provisorisk återvinningscentral i kanten av Örvallen stoppades. För framtidens stadsdel Madendalen så planeras en dagvattendamm i anslutning till Örvallen och Norra Råstabäcken och den vill jag utveckla till en vattenpark för rekreation.

Igelbäckens naturreservat bildades 2004 och utgör ungefär två tredjedelar av det grönområde som ligger i norra delen av Sundbyberg, Kymlinge norr om Ursvik och Brotorp.

Vi arbetar vidare för att också den återstående tredjedelen ska ingå i naturreservatet.

Det är inte bara stora grönområden som är viktiga. Vi behöver också en omhändertagen närmiljö med grönska. Centerpartiet vill att staden även framöver ska ha växthus i egen regi för att kunna fortsätta hålla hög standard i stadens grönska.

Vi vill också att den del av växthusen som har perenna växter blir tillgängligt året runt för att kunna erbjuda en plats som är grön också på vintern.

Jag vet att vi behöver våra grönområden och en trivsam stadsmiljö för att må bra i vår stad. Välkommen att höra av dig med dina idéer och förslag för att göra Sundbyberg ännu bättre!

 

Stefan Bergström

Förstanamn för Centerpartiet i kommunalvalet och landstingsvalet

stefan.bergstrom@sundbyberg.se

0700-87 55 55