Vi vill skapa ett fritidscenter i Milo-området

Centerpartiet går till val på att starta utvecklingen av Milo-området, på gränsen till Igelbäckens naturreservat, i norra Ursvik och göra området till främst ett idrotts- och fritidscenter för barn och unga.

Planeringen har länge legat vilande då det varit oklarheter kring föroreningar i marken, men nu är det äntligen grönt ljus och utvecklingen kan starta.

I både befintliga och nya byggnader vill vi göra plats för olika idrottsaktiviteter och fritidsliv. Vi ser gärna också konstnärs- och hantverksateljéer, kafé, restaurang samt verksamheter som till exempel scouter eller naturskola.

Vi vill också ha en viss bostadsbebyggelse för att det ska finnas människor i området dygnet runt så att området blir tryggare än i dag.

Tillsammans med arkitekten Anders Berensson har vi tagit fram idéskisser för att visualisera hur delar av området skulle kunna se ut.

Milo-området är idag lite av en barriär mot Igelbäckens naturreservat. Det vill vi förändra genom att bryta upp den stora byggnaden “Hus 77” i två delar och dessutom öppna upp med glasad fasad på delar av byggnaden.

Vi vill också skapa ett naturum med information om Igelbäckens naturreservat. I ett naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig i.

I vårt idéförslag har vi lagt ett naturum i botten av ett utsiktstorn, som skulle ge en fantastisk utsikt över både Kymlinge och Ursvik.

Vi vill utveckla Milo-området i nära dialog med er som bor i Ursvik och Brotorp. Vi ser en stor potential för att skapa ett område med många värden precis bredvid Igelbäckens naturreservat, ett område som vi vill ska upplevas som en port till naturen och vara en plats där det är tryggt och trivsamt att vistas.