Vi vill stärka skyddet av Rissne ängar

Det händer mycket i Rissne just nu. Förutom ett nytt centrum och tvärbana inom några år så byggs det för fullt i södra Rissne.

Där Sundbybergs gamla kommunhus stod fram till slutet av 2013 finns det idag flera nya hus med nästan 300 nya lägenheter. Det byggs också flera hundra andra bostäder längs Rissneleden och när tvärbanan är färdigbyggd kan vi börja utveckla Artillerivägen med bostäder.

För Centerpartiet är det viktigt att det byggs nya bostäder. Unga sundbybergare måste ges en större chans till en första lägenhet. Därför vill vi att Sundbybergs eget bostadsbolag Förvaltaren åter ska bli en stark bostadsbyggaraktör och bygga minst 200 lägenheter per år.

Vi vill att Förvaltaren ska arbeta med innovativa lösningar för att möjliggöra billigare bostäder, god arkitektur samtidigt som man ska vara ett föredöme för klimatsmart byggnation.

Samtidigt vill vi också stärka Rissnes karaktär som en av Sundbybergs grönaste stadsdelar. Vi lyckades få planerna på 84 bostäder i småhus i skogen intill plaskdammen vid Lingonskogen ändrade. Nu planeras i stället 300 bostäder i lägenheter längs Rissneleden utan att ta så mycket av skogen i anspråk. Lingonskogen kommer därför fortsätta vara tillgänglig som en grön skog samtidigt som det blir 300 bostäder istället för 84. Här känns det extra skönt att ha gjort skillnad!

Nästa steg är att åter göra hela Rissne ängar gröna. Vi röstade emot byggandet av skolbaracker på Rissne ängar 2013. Centerpartiet var också det enda partiet som gick till val 2014 på att göra Rissne ängar till naturreservat. Vår prioritet är att flytta skolbarackerna och att stärka skyddet av Rissne ängar. Vi behöver våra grönområden.

Jag har själv bott över elva år av mitt liv i Rissne och vet vilka kvaliteter som finns. Välkommen att höra av dig till mig med dina förslag för att göra Rissne och Sundbyberg ännu bättre.

 

Stefan Bergström

Förstanamn för Centerpartiet i kommunalvalet och landstingsvalet

stefan.bergstrom@sundbyberg.se

0700-87 55 55