Välj ditt Europa!

Den 26 maj är det dags för val till Europaparlamentet.

Var femte år får vi svenskar liksom nästan 400 miljoner andra européer delta i detta världens näst största fria val, bara valet i Indien har fler röstberättigade.

Europeiska unionen har sedan bildandet 1951 varit ett mycket viktigt fredsprojekt för vår kontinent. Från de sex ursprungliga medlemmarna Frankrike, Italien, Västtyskland, Nederländerna, Belgien och Luxemburg så är nu 28 stater medlemmar i unionen. Vi unionsmedborgare kan arbeta och bo var vi vill i unionen och i Sundbyberg är nästan 4000 av våra 50 000 invånare födda i ett annat EU-land.

EU står nu inför ett viktigt vägval. Auktoritära krafter vinner mark. Demokratin, liberalismen, medmänskligheten, jämställdheten och toleransen hotas. Utifrån och inifrån.

Centerpartiet kämpar för mer frihet, öppenhet, jämlikhet och medmänsklighet. Vi vill ha ett grönare och mer demokratiskt EU som fokuserar på rätt saker.

Hjälp de liberala krafterna att bli starkare. Stöd Centerpartiet i EU-valet 2019.