Nu är Sundbybergs budget för 2020 lagd

Sundbyberg ska vara ett föredöme i att agera hållbart och att visa framtidstro.

Under budgetmötet den 6 november i Sundbybergs kommunfulmäktige pratade vår gruppledare Stefan Bergström om Centerpartiets vision för Sundbyberg.

"Det är helt enkelt vårt ansvar som politiker att se till att Sundbyberg tar steget fullt ut in i framtiden och att vi planerar för en stad som ger både alla medborgare och vårt jordklot bra förutsättningar", påpekade Stefan Bergström.

Här kan du läsa Stefans inlednings anförande:

"Ordförande, ledamöter och sundbybergare 

Nu står vi på randen till ett nytt årtionde, ett årtionde då många förändringar och förbättringar kommer att omvandla vårt Sundbyberg. Under 2020-talet kommer järnvägen grävas ner i tunnlar så att vårt centrum läks ihop och fantastiska nya ytor kommer att skapas. Västra Ursvik kommer växa fram med en tvärbana från år 2022, en tvärbana som också kommer gå genom Rissne där ett helt nytt stadsdelscentrum kommer byggas. Hallonbergen kommer också få ett nytt stadsdelscentrum, kryddat med saluhall, och Ör kommer få en världsunik centrumbyggnad i trä.  

Det som också står för dörren är att mer på allvar börja planera framtidens stadsdel, Madendalen, där har vi redan tagit fram visionshandlingar i maj 2018 med planer på att förlänga tunnelbanans framtida gula linje från Arenastaden till Madendalen. I stället för som nu en motorled som en barriär genom hela kommunen i öst-västlig riktning och bullerstörda kringytor kan vi i stället bygga en helt ny stadsdel, lyfta fram Madenbäcken i dagen och skapa fina gång- och cykelstråk med möjlighet till uteserveringar i gröna tysta miljöer vid ett vattendrag. Och till på köpet vara med och finansiera en kraftig förstärkning av kollektivtrafiken, som också är till gagn för andra sundbybergare. 

Ordförande  

Vi kommer under 2020-talet kunna välkomna många nya sundbybergare, ytterligare utveckla och förädla våra offentliga ytor som torg, parker och grönområden, stärka mobiliteten samt utbilda tusentals barn och ungdomar i våra förskolor och skolor. Sundbyberg ska hela tiden bli en ännu bättre stad, och allt som byggs och skapas ska tillföra nya värden till oss som redan bor här. 

Ordförande  

Att ibland titta i backspegeln kan ge nyttiga reflektioner, både hur rätt det var att lyfta fram viktiga frågor, men också med en sorg och ilska över att det finns ledare i världen som skulle kunna göra så mycket, men som faktiskt inte gör någonting. Jag lyfte både 2007 och 2018 fram klimatkämpen Al Gore i mina budgettal. Tyvärr blev han aldrig president i USA, ett land som verkligen hade behövt en ledare som agerar med mod, beslutsamhet och snabbhet i klimatfrågan.  

Och den glädje jag kände i mitt budgettal för fyra år sedan, 2015, då ledare för världens alla länder just skrivit under Parisavtalet för att hålla den globala uppvärmningen under två grader, har nu förbytts till ilska. USA:s nuvarande president visar inget annat än klimatdumhet då han nu har börjat driva USA ut från Parisavtalet. Tyvärr är han inte ensam. Det finns fortfarande alldeles för många, även i vårt lands nationella parlament, som inte förstår att klimatfrågan är mänsklighetens ödesfråga. Detta trots bland annat att över 11 000 miljöexperter från 158 länder så sent som igår gick ut i en gemensam artikel i den amerikanske vetenskapstidningen Bioscience där de konstaterar ”Klimatkrisen är här och den accelererar snabbare än de flesta forskarna hade räknat med.”

Då känner jag mig mer trygg i att vi i denna församling, i Sundbybergs styre såväl som opposition, har många kloka politiker som är pålästa och med ett stort engagemang för att vi i Sundbyberg ska vara ett föredöme i att agera hållbart och att visa framtidstro.  

Ordförande  

Mycket bra har redan gjorts i Sundbyberg, men mycket mer måste göras.

I det små och i det stora.  

I att göra det enklare att gå och cykla samt att åka kollektivt.  

I att bygga en stad med byggnader av hållbara material.  

I att ställa krav på den matproduktion som behövs för att mätta våra barn, ungdomar och äldre.  

I att skapa gröna miljöer för att hantera både vatten- och luftfrågor, ge möjlighet till rekreation och upplevelser parallellt med att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald.  

Helt enkelt i att skapa en stad som möjliggör ett klimat- och miljösmart liv och att ge alla sundbybergare förutsättningar att vara klimathjältar.  

Med den mobilitetsrevolution i form av autonoma transporter som kommer på 2020-talet skapar vi också förutsättningar för ett mer jämlikt samhälle och en ny frihetsrevolution där alla kan ha tillgång till bra och trygg mobilitet dygnet runt, utan att behöva äga ett eget fordon, långt bort från 1900-talets klimatosmarta mall för att bygga städer. Det är helt enkelt vårt ansvar som politiker att se till att Sundbyberg tar steget fullt ut in i framtiden och att vi planerar för en stad som ger både alla medborgare och vårt jordklot bra förutsättningar och, som jag nämnde nyss, jag känner mig trygg i att vi tillsammans har viljan, kraften och förutsättningarna att göra detta. 

Med dessa ord, ordförande, ledamöter och sundbybergare, yrkar jag bifall till Centerpartiets, Liberalernas och Socialdemokraternas förslag till budget för år 2020." 


Du kan se hela Stefans tal, här i länken: https://bit.ly/2NYe3Fc