Tillsammans kan vi hjälpa Sundbyberg

Att använda sig av vår stads stora serviceutbud, beställa hem mat och att handla lokalt är något vi kan göra för att hjälpa företagare i Sundbyberg. Tillsammans kan vi se till att vårt lokala näringsliv finns kvar framöver!

Det är ett väldigt tufft läge nu för många lokala näringsidkare i Sundbyberg. Därför ser Sundbybergs stad över vad staden kan göra för att mildra de negativa ekonomiska effekterna för näringslivet. Detta görs i samarbete med Företagarna och alla lokala näringsidkare bjuds in att bidra med sina förslag.

I går skickade Sundbybergs stad ut ett brev till alla lokala näringsidkare med vår gruppledare Stefan Bergström i egenskap av ordförande i Exploaterings- och näringslivsutskottet, Peter Schilling (S), Axel Conradi (M) och Anette Mannerfors, vice ordförande för Företagarna Sundbyberg-Ekerö, som avsändare. Brevet kan du läsa nedan.