Sundbyberg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Tillsammans kan vi hjälpa Sundbyberg

Tillsammans kan vi hjälpa Sundbyberg

Att använda sig av vår stads stora serviceutbud, beställa hem mat och att handla lokalt är något vi kan göra för att hjälpa företagare i Sundbyberg. Tillsammans kan vi se till att vårt lokala näringsliv finns kvar framöver!

Det är ett väldigt tufft läge nu för många lokala näringsidkare i Sundbyberg. Därför ser Sundbybergs stad över vad staden kan göra för att mildra de negativa ekonomiska effekterna för näringslivet. Detta görs i samarbete med Företagarna och alla lokala näringsidkare bjuds in att bidra med sina förslag.

I går skickade Sundbybergs stad ut ett brev till alla lokala näringsidkare med vår gruppledare Stefan Bergström i egenskap av ordförande i Exploaterings- och näringslivsutskottet, Peter Schilling (S), Axel Conradi (M) och Anette Mannerfors, vice ordförande för Företagarna Sundbyberg-Ekerö, som avsändare. Brevet kan du läsa nedan.