Sundbyberg - Årets fotgängarstad

Trots Coronatider är det mycket som händer i Sundbyberg. En trevlig händelse är att Sundbyberg av Fotgängarnas Förening nyligen utsågs till Årets fotgängarstad.

“Sundbyberg prioriterar gång i sin verksamhetsplanering. Vi hoppas att denna utmärkelse kan inspirera andra kommuner att lyfta fram fotgängarna i sitt planeringsarbete, säger Sonja Forward, föreningsordförande i FOT.”

Vi är glada över att våra politiska prioriteringar och det arbete som många duktiga tjänstepersoner i Sundbyberg gör både uppmärksammas och uppskattas. Ända sedan Centerpartiet fick ansvaret för stadsmiljö- och infrastrukturfrågorna i Sundbyberg år 2015 har vi arbetat för att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik för en tryggare stadsmiljö samt för att möjliggöra ett hållbart resande.

Det finns ändå mycket kvar att göra. Sundbyberg är Sveriges mest tätbefolkade kommun och ett på flera ställen trångt gaturum är en utmaning. Trafikutrymmet måste planeras med stor omsorg så att alla grupper av trafikanter ska kunna ta sig fram på ett så säkert sätt som möjligt.

För att göra det tryggare för både gående och cyklister satsar vi vidare för att bygga fler separata cykelvägar. Med fler cyklister på separata cykelvägar minskar vi samtidigt trängseln på de stråk där gående rör sig. Vi arbetar också vidare med sund och säker skolväg med målet att alla barn tryggt ska kunna gå och cykla till och från skolan.

Tvärbanebygget i full gång

I höstas togs första spadtaget för tvärbanan genom Rissne och Västra Ursvik. Arbetet pågår nu för fullt, bland annat med byggandet av tvärbanebron över Enköpingsvägen.

Den nya linjen kommer att få tre stationer i Sundbyberg; Rissne, Ursviks torg och Ursvik norra. Norrut kommer den nya linjen att gå till Kista och Helenelund och söderut kommer linjen att ansluta till Bromma flygplats och sedan vidare mot Sickla via Alvik. Den nya tvärbanan kommer trafikstartas under 2022.

I samband med framdragningen av tvärbanan i Västra Ursvik kommer också flera nya gator att byggas. Kvarngatan blir namnet på huvudgatan där tvärbanan dras fram. Längs Kvarngatan kommer också Ursviks torg att ligga som hela Stora Ursviks centrumpunkt. Utrymmet runt rälsen kommer att bli gräsbeklätt så den nya tvärbanan kommer betyda ett tydligt grönt inslag i stadsmiljön.

Ett ännu större infrastrukturprojekt är nedgrävningen av järnvägen genom Sundbybergs centrum. Tidigare i våras meddelade Trafikverket, som är ansvariga för nedgrävningen av järnvägen, att själva arbetet med nedgrävningen startar först 2024 och inte 2022 som tidigare har sagts. Tiden för nedgrävningen beräknas bli åtta år och således lär det inte vara färdigt förrän 2032, men det görs arbete redan nu med omläggning av ledningar och andra förberedelser.