Tillsammans hjälper vi Sundbyberg

Det har varit en utmaningens tid för många i spåren av Corona-pandemin. För Sundbybergs del är det framför allt inom äldreomsorgen som det varit extra tufft.

"Samtidigt har stadens organisation och många sundbybergare gjort ett storartat arbete med att säkerställa den grundläggande omsorgen av våra äldre och andra behövande, både i stadens äldreomsorg och i hälso- och sjukvården i vår region.

Jag vill tacka alla de som slitit extra hårt de senaste månaderna. Jag vill också skicka en varm tanke till dem som förlorat någon av sina nära och kära till följd av Corona-pandemin. Den är ännu långt ifrån över. Därför fortsätter vi att ta ansvar genom att hålla avstånd till varandra, inomhus som utomhus, och att vi alltid stannar hemma om vi känner oss det minsta sjuka.

Under Corona-pandemin har också delar av stadens näringsliv haft en jobbig tid. Tillsammans hjälper vi Sundbyberg genom att handla lokalt, genom att köpa mat från restauranger och kaféer och genom att använda oss av stadens många aktörer inom olika typer av service.

Sundbyberg har en rik mångfald av butiker, restauranger och kaféer samt många serviceföretag runt omkring i vår stad. Vill vi ha kvar ett levande affärs- och näringsliv också i framtiden så måste alla vi som bor i Sundbyberg vara goda lokalpatrioter och hjälpa till genom att stötta våra lokala företagare.

I dessa tider då det är svårt att resa så är det i alla fall en stor tröst att vårt Sundbyberg erbjuder många fina miljöer. Förutom flera naturreservat, parker, grönstråk, torg och vattenmiljöer har vår stad också många fina lekplatser och utomhusgym så att sundbybergare i alla åldrar ska kunna använda sig av våra offentliga miljöer.

På mittuppslaget visar vi några av våra favoritplatser i Sundbyberg med förhoppningen att du i sommar ska kunna upptäcka fler fina miljöer och platser runt om i vår stad. Allt ifrån Kymlingestenen, en offersten från bronsåldern, till Marabouparken, av av Sundbybergs gröna pärlor och som blev vald till Sveriges vackraste park år 2008.

Vår stad ska ha något att erbjuda alla. Jag tar tacksamt emot tips på hur vi kan göra Sundbyberg och vår stadsmiljö ännu bättre. Har du några synpunkter eller förslag så hör gärna av dig. Nu fortsätter vi att hålla avstånd och att hålla ut och jag avslutar med att önska dig och alla sundbybergare en riktigt skön sommar!"

 

Stefan Bergström

Stadsmiljö-, exploaterings- och näringslivskommunalråd för Centerpartiet