Att stärka våra grönområden gör Sundbyberg ännu bättre

Sundbybergs gröna miljöer har alltid stått i centrum för Centerpartiets lokala engagemang. Därför arbetar vi för att stärka våra grönområden så att alla sundbybergare har tillgång till sköna gröna miljöer.

År 2014 gick Centerpartiet till val på att skapa ett nytt naturreservat i Sundbyberg i form av Lötsjön-Golfängarnas naturreservat. Under Centerpartiets ordförandeskap i stadsmiljö- och tekniska nämnden arbetades ett förslag fram och våren 2017 var det färdigt. Av det förslaget blev det en kompromiss mellan de grönblåa partier som då utgjorde styret och då försvann flera områden. Vår gruppledare Stefan Bergström invigde sedan det nya naturreservatet på nationaldagen 2018.

År 2018 gick Centerpartiet till val på att utöka naturreservatet. Beslut om utvudgning fattades sedan under vårt ordförandeskap i stadsmiljö- och tekniska nämnden i december 2022. Ett beslut som blev ännu bättre då flera partier ändrat sig och gått med på ytterligare utökning nu när beslutet slutgiltigt ska tas i kommunfullmäktige. Därmed kommer alla de områden som försvann i kompromissen 2017 nu införlivas i naturreservatet; helt i linje med Centerpartiets ursprungstanke.

Vi är glada att nästan samtliga partier står bakom denna omfattning på naturreservatet och vi vill också rikta ett stort tack till stadens duktiga personal för gott samarbete i alla faser av denna process.

Vi sundbybergare behöver våra grönområden!