Ett tryggt Tyresö

Bild

VI VILL

  • Tyresö kommun ska bli en kommun fri från våld
  • målet ska vara nolltolerans mot våld i nära relationer
  • ha en polisstation i Tyresö

Begreppet trygghet är mångfasetterat. Det handlar om att skola, förskola, vård och omsorg håller hög kvalitet. Du ska kunna lämna ditt barn och veta att de är i trygga och kompetenta händer. Du ska veta att du får hjälp och stöd när du behöver det. Det handlar om valfriheten och rätten att välja hur du vill leva ditt liv på allra bästa sätt. Men det handlar också om polisiär närvaro, bra belysning på de platser där människor rör sig och en öppet uttalad nolltolerans mot våld.

Tyresö kommun ska bli en kommun fri från våld

Vi vill utöka det våldspreventiva arbetet i skolor. För att verka för förändring i samhället är det med barnen vi måste börja. Det arbete som idag utförs av kommunens Fältassistenter med relationsskapande insatser, undervisning om våld för alla 5:e klassare och föräldraträffar är ett bra exempel på viktiga insatser som kan förebygga våld och kriminalitet. Det är även viktigt att alla som vill avsluta en kriminell bana får det stöd som är nödvändigt. Kommunen har idag en organisation för stöd till avhoppare oberoende av ålder i samarbete med polisen. Vi vill att denna verksamhet skall prioriteras och utvecklas under kommande år.

Målet ska alltid vara nolltolerans mot våld i nära relationer

Kvinno- och mansjourernas arbete är ovärderligt och måste stöttas så att de kan finnas kvar. Vi vill förstärka dessa verksamheter med kontinuerliga utbildningar till de som är aktiva i arbetet – mer kunskap ökar tryggheten för både dem och våldsoffren.

En polisstation i Tyresö

Att ha poliser nära är både förebyggande och skapar trygghet runt om i kommunen. Vi kommer att arbeta för att vi får en polisstation i Tyresö.

Läs mer om vad Centerpartiet vill göra:

Lag och rätt – Centerpartiet


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.