Lag och rätt

Du ska kunna leva utan att vara rädd för att bli utsatt för brott. För oss innebär trygghet att du kan somna utan att vara orolig för inbrott, låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning och andra övergrepp – eller gå och handla utan rädsla för att bli rånad. Polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig för dig lokalt.

Centerpartiet vill:

  • Ha fler poliser på varje ort – det ökar tryggheten
  • Ha nolltolerans även mot småbrott, med start i vissa utsatta områden
  • Lägga större fokus på lokalt brottsförebyggande arbete
  • Se hårdare straff för sexualbrott

sol-has-bg sol-light-text

Bild

Brottsförebyggande

Det brottsförebyggande arbetet är en del av Centerpartiets närodlade rättspolitik.

Bild

Kriminalvården

Kriminalvårdens fokus ska vara rehabilitering.

Bild

Miljöbrott

Processen kring miljöbrott behöver ses över.

Monarki

Vi stöder monarkin så länge den fungerar som idag.

Bild

Människohandel

Trafficking, eller människohandel, är den organiserade brottslighet som växer snabbast.

Bild

Mäns våld mot kvinnor

Våld i nära relationer kan se olika ut, men oftast är det kvinnor som drabbas.

Bild

Polisen

Det är viktigt för människors trygghetskänsla att polisen känns närvarande i alla delar av landet.

Prostitution

Sverige var först i världen med att införa en lag som säger att det är olagligt att köpa sex.

Bild

Organiserad brottslighet

Det är oacceptabelt att kriminella gäng lever på att vara våldsamma och pressa andra på pengar.

Bild

Hedersbrott

Brott utförda i hederns namn drabbar allt för många människor i Sverige i dag.

Bild

Konsumentpolitik

Det ska vara lätt för dig som konsument att göra bra val.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholm stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.