Centerpartiet lokalt

Lag och rätt

Poliser på gatan, festivalen eller fotbollsmatchen skapar ökad säkerhet och en känsla av trygghet. Därför vill vi fortsätta arbetet med flera lokalpoliser som känner sin ort och vet var insatserna gör störst skillnad.

Centerpartiet vill:

  • Ha fler poliser på varje ort – det ökar tryggheten
  • Se ett nytt barnmisshandelsbrott i brottsbalken
  • Se hårdare straff för grova brott och underlätta för kriminella att starta ett nytt liv
Bild

Brottsförebyggande

Det brottsförebyggande arbetet är en del av Centerpartiets närodlade rättspolitik.

Bild

Kriminalvården

Kriminalvårdens fokus ska vara rehabilitering.

Bild

Miljöbrott

Processen kring miljöbrott behöver ses över.

Monarki

Vi stöder monarkin så länge den fungerar som idag.

Bild

människohandel

Trafficking, eller människohandel, är den organiserade brottslighet som växer snabbast.

Bild

organiserad brottslighet

Det är oacceptabelt att kriminella gäng lever på att vara våldsamma och pressa andra på pengar.

Bild

Polisen

Det är viktigt för människors trygghetskänsla att polisen känns närvarande i alla delar av landet.

prostitution

Sverige var först i världen med att införa en lag som säger att det är olagligt att köpa sex.

Bild

Rättssäkerhet

Att samhället är rättssäkert är grunden i en demokrati.

Bild

Terrorism

Det finns många i Sverige som på olika sätt drabbas av terrorism.

upphovsrätt

Den upphovsrätt vi har idag är gammaldags.

Bild

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kan se olika ut, men oftast är det kvinnor som drabbas.

Barn är extra utsatta

Barn är en särskilt utsatt grupp som vi vill öka rättssäkerheten för. Ett nytt barnmisshandelsbrott i brottsbalken, som inkluderar fysisk och psykisk misshandel, men också ett nytt barnfridskränkningsbrott, är viktigt för oss.

Att den som lever med hot om livet och hälsan i nära relationer lättare ska få byta identitet och att alla sexuella handlingar som inte bygger på samtycke är straffbara. Det tycker vi är självklarheter. Vi har länge strävat efter att rättssäkerheten och integriteten måste prioriteras när människor registreras. Därför vill vi att EU:s datalagringsdirektiv, IPRED och liknande lagstiftning snarast ska rivas upp.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson