trygghet i hela Sverige

Du ska kunna leva utan att vara rädd för att bli utsatt för brott, oavsett var du bor. Polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig. För oss innebär trygghet att du kan somna utan att vara orolig för inbrott, låta barnen gå till skolan utan oro – eller gå och handla utan rädsla för att bli rånad. Du ska veta att samhället står på din sida. Kvinnor ska kunna känna samma trygghet som män och de män som utsätter kvinnor för sexuella övergrepp och våld ska straffas hårdare.

Centerpartiet vill:

  • Stärka brottsbekämpningen med fler poliser och en utökad lokal polisnärvaro samt genom en stärkt rättskedja.
  • Ha nolltolerans även mot småbrott eller livskvalitetsbrott, med start i vissa utsatta områden.
  • Intensifiera arbetet mot sexualbrott och våld i nära relationer genom skärpta straff, bättre stöd till brottsoffer och fler förebyggande åtgärder.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Bild

Brottsförebyggande

Det brottsförebyggande arbetet är en del av Centerpartiets närodlade rättspolitik.

Bild

Diskriminering

Vi står upp för alla människors rätt att få vara den man är.

Bild

Hedersbrott

Brott utförda i hederns namn drabbar allt för många människor i Sverige i dag.

Bild

Konsumentpolitik

Det ska vara lätt för dig som konsument att göra bra val.

Bild

Kriminalvården

Kriminalvårdens fokus ska vara rehabilitering.

Monarki

Vi stöder monarkin så länge den fungerar som idag.

Bild

Miljöbrott

Processen kring miljöbrott behöver ses över.

Bild

Människohandel

Trafficking, eller människohandel, är den organiserade brottslighet som växer snabbast.

Bild

Mäns våld mot kvinnor

Våld i nära relationer kan se olika ut, men oftast är det kvinnor som drabbas.

Bild

Organiserad brottslighet

Det är oacceptabelt att kriminella gäng lever på att vara våldsamma och pressa andra på pengar.

Bild

Polisen

Det är viktigt för människors trygghetskänsla att polisen känns närvarande i alla delar av landet.

Prostitution

Sverige var först i världen med att införa en lag som säger att det är olagligt att köpa sex.

Ansvarig talesperson

Ulrika Liljeberg
Andre vice partiledare. Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Dalarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.