Förskola och grundskola

Bild

Förskola

  • Små grupper i förskolan, en förutsättning för en lugn och harmonisk lärandemiljö för våra små barn
  • Modersmålsundervisning i förskolan, för barn som är flerspråkiga är det en förutsättning för att lära sig svenska att barnet behärskar sitt förstaspråk.
  • Lättillgängliga föräldrautbildningar - t.ex. ABC som kommunen tillhandahåller, som ger föräldrar bra verktyg att utveckla sitt föräldraskap med
  • Ett starkt samarbete mellan förskolor och andra instanser/verksamheter i kommunen (SSPF-modellen som exempel[1])

Grundskola

  • Behöriga lärare i skolan, en självklarhet för att säkra utbildningskvaliteten i våra skolor.
  • Lagom stora grupper. Det skall aldrig tillåtas större grupper i ett klassrum än vad ursprunglig planering och ventilation tillåter.
  • Samarbete med förenings- och näringslivet i skolan. Samarbete med exempelvis idrottsföreningar, muséer och andra företag för att ge praktisk erfarenhet utanför skolans värld och stärka individen.
  • En stark samverkan mellan skolor och andra aktörer i kommunen (SSPF-modellen[2] som exempel eller samarbete med ungdomsmottagningar och andra aktörer)

En skola som uppmuntrar läsning

Vi vill att varje skola ska ha tillgång till ett bibliotek. Om det så är ett eget bibliotek eller ett samarbete med andra skolor eller folkbiblioteken. Att ge barnen tillgång till böcker och annat ökar läs- och upptäckarlusten.

Vuxen närvaro i förskola och skola

En vuxen i skolan inkluderar alla människor som arbetar i skolan och som kan agera som förebilder och ansvariga vuxna bland barnen och ungdomarna. Vi vill att det blir ett kommunövergripande sätt att se till att alla vuxna är närvarande i skolmiljöerna, bl.a. för att förhindra mobbning. Till det krävs en kontinuerlig kompetensutveckling av all personal, inte bara lärare och pedagoger, vilket bidrar till god arbetsmiljö och lugn atmosfär för både vuxna och barn.

NPF-säkra Tyresös skolor

Evidensbaserad kunskap finns om hur man kan hjälpa begåvade elever att få den stimulans de behöver eller elever med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) att finna studiero. Att skolor i Tyresö kommun har detta naturligt och aktivt i sitt dagliga arbete och att personalen får fortbildning fortlöpande är en förutsättning för en likvärdig skola.

En bra och stark skolhälsovård

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar och det måste finnas god beredskap och korta ledtider in till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Detta är en fråga som regionen har till uppgift att se till. Kommunen måste aktivt arbeta för att säkra platstillgången och vägen in för de barn och ungdomar som mår dåligt. Det får inte vara långa köer med tillhörande väntetider.

Förebygga problematisk frånvaro/hemmasittare

I dag är det alldeles för många barn och ungdomar som är hemmasittare. Det behövs fler personer till arbetet med hemmasittare. Det görs redan mycket bra arbete i kommunen för att möta varje elev som inte kommer till skolan. Vi vill att detta goda arbete ska fortsätta och får möjlighet att utvecklas för att ge alla barn tillgång till utbildning.

Medveten och balanserad digital användning i utbildningen

Behovet av att arbeta med digitala hjälpmedel ökar hela tiden. Det innefattar även att skolpersonalen besitter kunskapen i hur man kan arbeta digitalt på ett brett och mångfasetterat sätt och inom så många skolämnen som möjligt. Samtidigt behöver det finnas ett anstånd och vila från det digitala så att barnen även arbetar utan att vara uppkopplade ibland.

En tillgänglig öppen förskola

Öppna förskolan är en välbesökt och populär verksamhet. Föräldrar kan komma med sina barn som kan leka och träffa lekkamrater. Föräldrarna kan samspråka och även bryta isoleringen som kan uppstå vid föräldraledighet. Eftersom verksamheten emellanåt har så fullt så att det inte kommer in fler besökare, behövs en utökning av Öppna förskolan så att tillgängligheten säkras för alla som behöver den. Öppna förskolan är en viktig verksamhet som uppskattas mycket av föräldrar och barn och vi måste möta efterfrågan.

Läs mer om vad Centerpartiet vill göra:

Utbildning – Centerpartiet


[1] SSPF (skola socialtjänst polis fritid) - Socialstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.