Hållbart byggande

Bild

VI VILL

  • ha en konkret plan för långsiktigt hållbart byggande

 

Konkret plan för långsiktigt hållbart byggande

Tyresö kommun är inte en stad. Kommunens speciella karaktär med tätare bebyggda nav i tre delar av kommunen ska bibehållas. När det förtätas så ska det ske där det redan är tät bebyggelse. Så behåller vi karaktären av skärgårdskommun och landsbygd. Så bevarar vi grönstråken för människors och djurs välmående, för miljön och för hållbarheten.

För att ha ett hållbart byggande behöver man se över CO² -produktionen. Vi behöver ha balans i byggandet i förhållande till den takt kommunen växer, vi ska ha tid att växa och ändå bygga med god kvalitet.

Det är en ständig fråga var vi ska bygga ytterligare bostäder i kommunen. Vi ser positivt på att vi utnyttjar marken vid kalhygget vid Lindalen, till exempel, istället för Amaryllisparken. Förtäta där det redan är byggt.

Läs mer om vad Centerpartiet vill göra:

Bostadspolitik – Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.