Kultur och idrott

Bild

Kultur och idrott ska vara lättillgängligt och enkelt att utöva för invånare i alla åldrar i Tyresö. Det främjar folkhälsan, både den fysiska och psykiska hälsan för den som utövar en aktivitet. Vi vill att Tyresö kommun ska ha ett kultur- och idrottsutbud som riktar sig till alla i kommunen, oavsett funktionsvariation, ålder eller kön.

Fler allaktivitetslokaler

Vi vill se allaktivitetslokaler i flera kommundelar, likt den som öppnade i Granängsringen, för att främja fler spontanaktiviteter och öka tillgängligheten till de verksamheter som kommunen erbjuder. Det gör det också möjligt för föreningslivet att hyra lokaler i fler delar av kommunen.

Uppsökande verksamhet

Enkel tillgång till att delta i kultur- och idrottsaktiviteter motverkar utanförskap. Vi vill undersöka möjligheten att upprätta en uppsökande verksamhet, de som är i ofrivillig ensamhet har oftast svårt att ta sig till olika träffpunkter. Våra äldre och de som har svårt att ta sig fram ska få tillgång till kultur- och idrottsaktiviteter som alla andra.

Bibliotek på varje skola

”Forskning visar att läsning har betydelse både för elevers språkutveckling och för deras förmåga till fantasi och inlevelse. Skolbiblioteksverksamhet främjar läsning och bildning. Genom att erbjuda en stimulerande läsmiljö och ett varierat utbud av texter kan skolbibliotek stödja skolans läsundervisning”

Detta står att läsa på Skolverkets hemsida. Tillgång till ett bibliotek på skolan borde vara en självklarhet. Att främja läsförståelsen är viktigt för att barnen ska klara av alla ämnen i skolan.

Uddby gård

Tyresö kommun har idag en verksamhet på Uddby gård som är en viktig del för att kunna lära ut om djur och natur men också om det bondesamhälle som tidigare har funnits i kommunen. Vi tycker att det är viktigt att både det historiska och kulturella arvet får en naturlig del i det moderna samhället och vi ser att driften av Uddby gård är en förutsättning för att bevara vårt historiska arv.

Uddby gård har gårdsdjur som vem som helst kan besöka. Det finns här även en verksamhet som är öppen på sommaren med kollo samt andra evenemang under året som är familjevänliga och välbesökta. Vi värnar om djur och natur och kommer att verka för att Uddby gård ska drivas med Tyresö kommuns bästa i åtanke.

Värna Tyresös unika kulturarv

I Tyresö finns spår från stenålder och ända fram till våra dagar. Vi värnar dessa kulturarv och vill att man ska skydda och bevara dem för kommande generationer. Kommunen ska se till att man märker ut var de finns, för att man ska kunna ta del av historien som kommuninvånare. Dessutom måste man se till att kulturmärka för att freda inför eventuell oavsiktlig förstörelse så att man säkrar deras framtida existens.

Läs mer om vad Centerpartiet vill göra:

Kultur, media och idrott – Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.