Kultur, media och idrott

Det engagemang som finns inom kulturlivet och idrottsföreningar är både roligt och utvecklande för dem som deltar och samtidigt viktigt för samhället. Därför vill vi att alla människor ska få möjlighet att vara med.

Centerpartiet vill att:

  • Kulturen ska vara tillgänglig för alla i hela landet
  • Fri press ska finnas båda nationellt och lokalt
  • Alla ska ha nära till ett brett idrottsliv med både etablerade och nya sporter

 

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Kultur, media och idrott

Alla människor ska ha möjlighet att delta i kulturliv och föreningsliv och leva i ett samhälle med en bra mediebevakning och fri debatt. Oavsett var du bor, vilken bakgrund du har, om du har någon funktionsnedsättning eller hur livet ser ut i övrigt.

Den statligt betalda kulturen – som exempelvis vissa museer som oftast ligger i storstäder – måste sprida sin verksamhet i hela landet. För att kulturen ska bli mer tillgänglig för alla behöver den finnas nära. Därför satsar vi också särskilt på samlingslokaler i hela landet, som bygdegårdar och Folket Hus.

Fri press i hela landet

Det är väldigt viktigt för demokratin att det finns en allsidig, oberoende nyhetsbevakning och opinionsbildning i hela landet. Därför tycker vi det måste finnas bra möjligheter för en fri media. Vi vill att det ska finnas ett mediestöd, och att skatten på digitala medier ska sänkas så att den blir samma som på papperstidningar. Vi vill också ha kvar public service, Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion, med en oberoende och mångsidig bevakning i hela landet.

Alla ska ha nära till ett brett idrottsliv

Idrott ger ofta glädje och gemenskap och är också bra för vår hälsa. Dessutom är det en bra mötesplats för personer med olika bakgrund. Vi vill därför att du ska ha nära till idrott i hela landet. Vi vill också att det ska bli enklare för barn att hitta sin favoritidrott, genom att föreningar ska få komma till skola och fritids och visa vad de håller på med.

Ansvarig talesperson

Catarina Deremar
Kulturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Uppsala län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.