TRYGGHET I HELA UPPLANDS VÄSBY

trygghet

Idag presenterar vi fler delar av Centerpartiets valprogram och pekar ut viktiga insatser för ett mer inkluderande och möjliggörande Upplands Väsby med ökad valfrihet och inkludering. Ett Väsby där människor möts.

Centerpartiet lyfter det vi menar behövs för att stärka tryggheten i hela Upplands Väsby, där vi fångar upp unga på glid och samarbetar med civilsamhället, företagen och polis.

Upplands Väsby ska vara en kommun där alla känner att det är tryggt att bo, leva och verka. Centerpartiet vill se ett Upplands Väsby som håller ihop, där kommunen aktivt samverkar med polis, invånare, näringsliv, föreningar och skola tillsammans. Vi vill att förebyggande insatser sker för att fånga unga och utsatta i tid såväl som direkta åtgärder mot brott, hot och våld prioriteras för ett tryggare Väsby. För oss i Centerpartiet är trygghet också en fungerande välfärdsservice, ett tillgängligt samhälle med bostäder, omsorg och utbildning.

Vi vill:

  • Införa avhopparprogram eller annan liknande verksamhet.
  • Utöka samarbetet mellan civilsamhälle, kommun och polis, samt andra aktörer för att förbättra möjligheten att fånga upp unga på glid tidigt.
  • Öka samverkan mellan kommun, Väsby Promotion och polis för företagens trygghet. Exempelvis genom information och utbildning kring handlingsplan vid brott, IT-säkerhet och digitala bedrägerier.
  • Säkra skolor, offentliga lokaler och områden från narkotika med hjälp av narkotikaspårhund.
  • Stärka samarbetet mellan kommun och tjej-, kvinno- och brottsofferjourer.
  • Stärka det systematiska arbetet med nolltolerans i skolan mot mobbing, kränkningar och sexuella trakasserier. Tillika kvalitetssäkra handlingsplaner och efterlevnad av ordningsregler i alla skolan.
  • Förbjuda pyroteknik i kommunen för att minska skador, värna om djur och natur, samt människor.

Läs hela vårt valprogram för Ett tryggt Väsby här. 

Trygghet i hela Upplands Väsby är prioriterad så att du som Väsbybo är trygg. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, under våren kommer vi att presentera fler förslag som stärker Upplands Väsby - en plats för alla att leva, bo och verka i.

Ann-Christin L Frickner, C Kommunalråd