Ensamkommandes flyttkarusell är orimlig

Det måste vara möjligt att rota sig och starta ett nytt liv i Sverige när man kommer som ensamkommande. Det menar Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholm som uppmanar den rödgrönrosa majoriteten att agera för att stoppa omflyttningen av ensamkommande som fyller 18 år. Det skriver Karin Ernlund i Dagens Samhälle.

Vi som är engagerade i Stockholms läns kommuner får återkommande rapporter från våra frivilligorganisationer om att ensamkommande ungdomar mår mycket dåligt. En stor bidragande orsak är oron över att tvingas flytta från sin trygghet, vilket sker om ungdomen hinner fylla 18 år innan asylansökan har färdigbehandlats av Migrationsverket.

När ett ensamkommande flyktingbarn fyller 18 år så övergår ansvaret från kommunen till Migrationsverket. Ofta innebär det att personen måste flytta till ett nytt boende i en annan kommun. I dag tisdag har Ekot rapporterat om att få kommuner låter 18-åriga ensamkommande bo kvar i sin kommun, trots att regeringen avsatt 195 miljoner kronor för att möjliggöra just det.

Att behöva flytta från sin hemort blir ett nytt uppbrott och bidrar inte till en god integration, snarare tvärt om. Det måste vara möjligt att bo kvar, kunna behålla sin plats i skolan, sina vänner och sitt nya kontaktnät.

Det finns inga andra skäl än Migrationsverkets interna byråkrati och den stelbenta ansvarsfördelningen mellan kommun och stat som gör att dessa ungdomar tvingas in i en flyttkarusell. Det är onödigt, orimligt och måste stoppas.

Centerpartiet i Stockholm föreslår bland annat att ensamkommande ska få en kommunplacering direkt när de söker asyl för att minska risken att flyttas runt mellan kommuner och Migrationsverket. Vi anser även att ensamkommande ungdomar som fyller 18 år innan asylansökan är avgjord ska få bo kvar i den kommun som de har befunnit sig i. Detta måste kommunen få statlig finansiering för.

För fem månader sedan skrev jag ett öppet brev till Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) om denna ovärdiga flyttkarusell för ensamkommande, med uppmaning att Stockholm tar strid mot Migrationsverkets byråkrati. Hennes svar lyser tyvärr fortfarande med sin frånvaro.

Regeringen och Stockholms stad måste nu agera för att öka tryggheten för de ensamkommande ungdomarna, ta tillvara samhällets investeringar i deras skolgång och förbättra kommunernas möjlighet att skapa en god integration.

Karin Ernlund (C), gruppledare Stockholms stad