BUDGET 2018

NYTT LEDARSKAP FÖR STOCKHOLM

I dag presenterar Centerpartiet i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2018. Det är en budget som fokuserar på kärnverksamheterna och är sparsam med skattebetalarnas pengar. I förslaget finns nödvändiga satsningar på jobb, bostäder och miljö.

- Genom att satsa på jobb och integration kan vi bygga Stockholm starkt inför svårare tider. Därför motsätter vi oss den rödgrönrosa politiken som höjer skatterna och ökar den kommunala kostymen, säger Karin Ernlund (C).

- När Stockholm växer behövs en grön, närodlad politik. Vi investerar totalt 200 miljoner på att staden ska bli grönare, renare och trevligare. Det är investeringar som är viktiga för att Stockholm ska fortsätta vara en attraktiv stad, säger Karin Ernlund (C).

Istället för att strössla skattebetalarnas pengar på kortsiktiga symbolprojekt är Centerpartiet återhållsamma med stockholmarnas pengar. I Centerpartiets budget sänks skatten med 40 öre, vilket motsvarar drygt en miljard. Fokus ligger istället på viktiga projekt som gör Stockholm till en trivsam stad att bo, leva och jobba i.

- Med vår politik har stockholmarna mer pengar kvar i plånboken, samtidigt som vi satsar på miljön, fler jobb, bättre företagsklimat och en trevlig och ren stad, säger Karin Ernlund (C).

Läs vårt budgetförslag här.

Centerpartiets satsningar i korthet:

Miljö
Centerpartiet lägger 170 miljoner på miljösatsningar vilket innefattar:

 • Utbyggnad av laddstolpar, 20 miljoner
 • Solceller och gröna tak, 50 miljoner
 • Infrastruktur för eldrivna pendelbåtar, 40 miljoner
 • Öka takten i cykelinvesteringar, 28 miljoner
 • Nya parker och tillgängliggörande av grönområden, 17 miljoner
 • Bättre trafikflöden, 15 miljoner

Jobb och företagand
Centerpartiet ser allvarligt på att Stockholms företagsklimat har rasat de senaste åren. Vi vill att Stockholm senast år 2022 ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Därför föreslår vi:

 • En haverikommission med uppgift att genomlysa både formella och informella hinder för företag
 • Fler nyanlända i jobb genom kommunala snabbspår i skolan, förskolan och äldreomsorgen, 70 miljoner
 • Att en 60-dagarsgaranti för stadens tillståndsgivning införs

Förskola
Förskolans ska väcka nyfikenhet, inspirera och utmana barn till utforskande och upptäckande. Därför föreslår vi:

 • Fler vuxna i förskolan genom snabbspår för nyanlända, 20 miljoner
 • Fler inhägnade parker så att förskolegrupper enklare kan nyttja stadens parker
 • Matlyft för god och miljövänlig mat, 5 miljoner
 • Odlingslotter, 3 miljoner

Skola
Alla barn i Stockholm har rätt till en skolgång som präglas av kunskap, stimulans, studiero och trygghet. Därför föreslår vi:

 • Fler vuxna i skolan genom snabbspår för nyanlända, 40 miljoner
 • Minskad byråkrati och ökad makt till lärare och rektorer
 • Matlyft för god och miljövänlig mat, 10 miljoner
 • Minska matsvinnet genom nya digitala lösningar, 4 miljoner

Äldre
Stockholm ska vara en trygg stad att åldras i där respekten för den enskildes rätt till personligt inflytande och trygghet ska vara ledord i arbetet. Därför föreslår vi:

 • Äldreboendegaranti för personer över 85 år, 25 miljoner
 • Ökad valfrihet
 • Matlyft för god och miljövänlig mat, 10 miljoner

Bostäder
Stockholm behöver fler nya bostäder och en bostadspolitik med fokus på att bygga högt, tätt och bevara parker och grönområden. Därför föreslår vi:

 • Bygg 160 000 bostäder till 2030, varav hälften ska vara hyresrätter
 • Överdäcka motorleder och spårområden för att knyta ihop staden och möjliggör för fler bostäder
 • Att ta fram ett skyskrapeprogram
 • Att göra om stora motorleder till trevliga stadsboulevarder
 • Ett nytt bostadsområde vid Masthamnen
 • Ett nytt bostadsområde, Klarastaden, vid spårområdet väster om Centralstationen
 • En skyskrapa i trä i City ovanpå parkeringshuset Parkaden

Grönområden/parker
Centerpartiet lägger 60 miljoner, dubbelt så mycket som majoriteten, på att ta hand om och utveckla stadens parker - Parklyftet. Vi vill bland annat:

 • Öka anslagen till underhåll och skötsel av stadens parker, 60 miljoner
 • Införa en kommunal nedskräpningsavgift
 • Förbättra och öka belysningen i stadens parker
 • Inhägna delar av parkerna, så att barn kan leka tryggt
 • Bevara Årstaskogen
 • Investera i att tillgängliggöra stadens tak, 30 miljoner

Cykel
Stockholm behöver ökade ambitioner för mer och säkrare cykelinfrastruktur. Därför föreslår vi:

 • Ökad takt i cykelinvesteringar, 28 miljoner
 • Bättre skyltning, 2 miljoner
 • Anpassning av trafiksignaler för cykel, 2 miljoner
 • Att Testplats cykel återfår finansiering, 3 miljoner
 • Fler trafikpoliser för säkrare trafikmiljö
 • Fler säkra cykelparkeringar