SVT: Bygg billiga bostäder i dyra områden

För att få ett mindre segregerat Stockholm och ge ekonomiskt svaga grupper möjlighet att bo i de attraktiva delarna där nyproducerade lägenheter byggs vill Centerpartiet lätta på regleringen kring byggandet. I en ny motion vill man att Stockholm ska bli pilot för en ny modell av byggande.

Bostadsbristen är stor i Stockholm trots att det byggs mycket. Det är bostäder i mångmiljonklassen som människor med lägre löner har svårt att köpa. Det vill Centerpartiet nu råda bot på.

Vill ändra regleringarna

Man vill med enklare byggnormer få ner kostnaden i utbyte mot att en andel av de nyproducerade lägenheterna går till ekonomiskt svagare grupper. Centerpartiet menar att vissa av regleringarna som finns i dag är onödiga och gör bostäderna dyrare än vad de behöver vara.

– Det finns mycket konstiga regler i dag som inte alls är moderna eller tidsenliga. När det kommer till regler om hur stora kök och badrum ska vara eller hur många parkeringsplatser som ska finnas till exmpel. Det blir alldeles för dyrt att bygga, säger Martin Ådahl (C), riksdagskandidat och chefsekonom.

 

”Utvecklingen går mot det vi föreslår”

Centerpartiet lämnar nu en motion till Stockholms stad som ska utreda om det finns möjlighet att skapa fler bostäder till ekonomiskt svaga på det här sättet.

Men mycket kring förslaget är fortfarande oklart, till exempel hur man ska dela upp bostäderna och vilket inkomsttak det ska vara. Men erfarenheterna från övriga Europa är goda menar Centerpartiet.

– Den internationella utvecklingen går mot det vi föreslår, det som brukar kallas för affordable housing, att man gör bostäder mer åtkomliga och går bort från det här segregerade sättet att skapa bostäder för till exempel barnfamiljer med lägre löner och unga, säger Martin Ådahl.