Parker och grönområden för de minsta stockholmarna

När staden växer måste vi både ta väl hand om våra parker och utnyttja de grönområden som finns bättre. Därför föreslår vi:

🍀 Fler inhängander i befintliga parker så att förskolor lättare kan använda dem
🍀 Säkrare gångvägar utanför förskolor så att grupperna tryggt kan ta sig till och från parker
🍀 60 miljoner kronor mer i skötsel och underhåll av befintliga parker
🍀 Bygg högt och tätt så kan vi spara parker och grönområden

Läs intervjun med Karin Ernlund i Dagens Nyheter här.