Stockholms stad
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Parker och grönområden för de minsta stockholmarna

Parker och grönområden för de minsta stockholmarna

När staden växer måste vi både ta väl hand om våra parker och utnyttja de grönområden som finns bättre. Därför föreslår vi:

🍀 Fler inhängander i befintliga parker så att förskolor lättare kan använda dem
🍀 Säkrare gångvägar utanför förskolor så att grupperna tryggt kan ta sig till och från parker
🍀 60 miljoner kronor mer i skötsel och underhåll av befintliga parker
🍀 Bygg högt och tätt så kan vi spara parker och grönområden

Läs intervjun med Karin Ernlund i Dagens Nyheter här.