Slutstrid om reservatet i Årsta

I veckan rapporterade tidningen Syre om införande av naturreservatet i Årstaskogen. Den 17 januari togs ärendet upp på Kommunstyrelsen. Läs artikeln här.